FAD mangler kraft for å styre IT-arkitekturen

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har for lite penger og makt, mener ekspertgruppe

FAD mangler kraft for å styre IT-arkitekturen

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har for lite penger og makt, mener ekspertgruppe

Milliarder av kroner skal investeres for å ruste opp elektroniske tjenester og IT-systemer i offentlig sektor de neste årene.

Opprustingen har bred politisk støtte, og det er langt mellom de som ikke synes den er nødvendig. Samtidig vet man at jobben blir krevende, ikke minst fordi de offentlige organene som skal ta i bruk løsningene er konservative og organisert i siloer.

- Regjeringens ambisjoner på området innfris definitivt ikke i den skalaen vi ønsker, fortalte IT-politisk spesialrådgiver Gunnar Horn i Nav, under et høringsmøte i Fornyingsdepartementet om felles IT-arkitektur i dag.

Horn har ledet ekspertgruppen bak rapporten «Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor», som danner grunnlaget for høringen.

    Les også:

Det offentlige består av 700 autonome enheter, og det blir en stor utfordring å forene disse. Det handler om å omfordele makt, mener spesialrådgiveren.

Han får støtte av IT-direktør Karl Olav Wroldsen fra Skatteetaten, som har deltatt i den samme ekspertgruppen.

- For å få til samarbeid på tvers av sektorene trenger vi en endring av maktstrukturene.

Wroldsen mener samarbeidet rundt Altinn-portalen ikke bidrar i tilstrekkelig grad for å få til gjenbruk av IT-infrastruktur. Og når det ikke legges nok trykk bak ønsket om felles infrastruktur, så åpner det for at den enkelte etat selv ender opp med å vurdere hva som er «bra for dem».

At planene er mange og gode hjelper lite uten at fullmakt og instruksjonsmyndighet følger med på lasset. Hvilket offentlig organ som skal løse denne floka har vært en av de store utfordringene.

- Vi trenger en departemental styringsfunksjon, som har tyngde nok til å bety noe i budsjettprosessene. Ellers får de ikke nødvendig gjennomslagskraft, mener Wroldsen.

- Har FAD pondus nok til å være departementet som skal styre dette?

- Jeg tror ikke det. FAD må i betydelig grad styrke seg for å få gjennomslagskraft i budsjettprossesen for å gjøre den jobben. Det bør ikke være et departement som blir mobbeoffer i budsjettprosessen, sier Wroldsen.

Da har han mer tro på den danske modellen, der departementet som sitter på den største pengesekker har fått oppgaven.

- Kanskje Finansdepartementet kan gjøre den jobben, selv om de i dag ikke er rigget for det.

    Les også:

Til toppen