Færre arbeidsledige IT-folk

Det lysner: Ferdige kull med IT-studenter fikk stort sett jobb, indikerer tall fra Aetat.

Det lysner: Ferdige kull med IT-studenter fikk stort sett jobb, indikerer tall fra Aetat.

Signalene på at IT-markedet er i bedring er mange. Et signal er arbeidsledighetstallene fra Aetat.

digi.no har gjennom året sjekket ledighetstallene for IKT-folk. Fra 2000 registrerte ledige i januar, løftet tallene seg til 2260 arbeidsledige i juni og 2522 i juli. Nå faller endelig tallene.

    Les også:

I slutten av oktober hadde Aetat registrert 2197 arbeidsledige med bakgrunn fra IKT-bransjen - et fall på 325. Underdirektør Hans Kure i Aetat advarer mot å tolke dette som et stort fall i ledigheten, men han mener likevel tallene viser at det lysner.

Det første Kure peker på er at tallene viser at ledigheten ikke stiger. Men den har kanskje ikke falt ennå - selv om situasjonen er blitt bedre for nyutdannede har ikke situasjonen bedret seg vesentlig for de som har hatt jobb og så mistet den.

- Arbeidesledigheten stiger alltid om sommeren for mange typer yrker, for det dukker opp mange nyutdannede. Den gode nyheten nå er at tallene ser ut til å falle etter sommeren, noe som kan bety at bransjen har hatt plass til de fleste nyutdannede, sier Kure til digi.no.

Kure peker dessuten på at den positive utviklingen understrekes av det økende antall utlyste IKT-stillinger. Aetat overvåker alle stillingsannonser i Norge og legger dem inn i sin database.

- I oktober ble det utlyst 149 IT-stillinger, dette er 46 prosent mer enn i samme kvartal i fjor, forteller Kure.

Tallet er sannsynligvis også høyere, for mange stillingsannonser i det siste har ikke opplyst hvor mange man skal ansatte og blir derfor ført med for få stillinger.

Dessverre skjer det lite med de langtidsledige. I august hadde 32 prosent av de arbeidsledige med IKT-bakgrunn vært uten jobb i mer enn seks måneder. Dette løftet seg så vidt til 33 prosent i oktober.

Men det er håp. Aetat undersøkte hvordan det gikk med de som forsvant fra gruppen av regiserterte arbeidsledige med IKT-bakgrunn i mai. 75 prosent av de som forsvant ut av statistikken i mai hadde fått jobb og bare 11 prosent hadde - kanskje ufrivillig - valgt å ta mer utdannelse. De siste 14 prosentene ender opp på andre former for trygd/attføring, men dette er mindre enn for andre grupper arbeidsledige, forteller Kure.

Her finner du Aetats jobbdatabase

Til toppen