Færre feil med elektronisk rekvisisjon

Antall feil i laboratorie-rekvisisjoner har gått dramatisk ned med elektronisk rekvisisjon.

Laboratoriene på UNN foretar 3 millioner analyser i året. Da er det viktig at rekvisisjonene ikke inneholder feil og mangler og at prøvene er riktig merket. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
Laboratoriene på UNN foretar 3 millioner analyser i året. Da er det viktig at rekvisisjonene ikke inneholder feil og mangler og at prøvene er riktig merket. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Antall feil i laboratorie-rekvisisjoner har gått dramatisk ned med elektronisk rekvisisjon.

Hvert år utfører de seks laboratoriene på Universitetssykehuset

Nord-Norge (UNN) rundt tre millioner analyser på en halv million innsendte prøver. Av disse kommer 40 prosent, eller 200.000 prøver fra primærhelsetjenesten. Men ikke alle disse prøvene kan gå rett til bioingeniørene for analyser.

En undersøkelse som ble utført i 2003 viste nemlig at rundt 12.000 eller 6 prosent av

rekvisisjonene hadde så mangelfulle opplysninger at laboratoriepersonalet måtte bruke mye tid på å finne ut om hvor prøvene kom fra, hvilken pasient prøven gjaldt - og hva de faktisk skulle testes for.

- Derfor utviklet Universitetssykehuset Nord-Norge og Well Diagnostics

i 2006 et nytt system slik at fastlegene skulle kunne rekvirere laboratorieprøver

elektronisk via Norsk Helsenett. Dermed slipper legene å bruke dyrebar tid med

pasienten til å velge riktig rekvisisjonsskjema på papir og fylle det ut, med håndskrift,

med riktige opplysninger om pasienten og symptomene.

- Antall feil og mangler i laboratorierekvisisjoner fra fastlegene har gått dramatisk ned, etter at vi begynte med elektronisk rekvisisjon, forteller spesialrådgiver Håkon Haaheim ved Universitetssykehuset Nord-Norge til Nasjonalt Senter for Telemedisin.

Laboratoriene på UNN foretar 3 millioner analyser i året. Da er det viktig at rekvisisjonene ikke inneholder feil og mangler og at prøvene er riktig merket. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
Laboratoriene på UNN foretar 3 millioner analyser i året. Da er det viktig at rekvisisjonene ikke inneholder feil og mangler og at prøvene er riktig merket. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

-Feilprosenten har stupt fra 6 til 0 prosent for de 26 fastlegene som har vært tilknyttet ordningen fra høsten 2006 og frem til i dag.

- Det gjør at de som jobber ved laboratoriene nå slipper å bruke mye tid på detektivarbeid for å finne ut hvor prøven kommer fra og hvilken prøve som hører sammen med hvilken rekvisisjon, forteller Haaheim.

Til toppen