Færre IT-ledige i Norge

Aetat registrerte en nedgang i antall IKT-ledige i fjor høst.

Aetat registrerte en nedgang i antall IKT-ledige i fjor høst.

Nå begynner alle signalene på bedring å slå ut konkret i arbeidsledighetsstatistikken.

Tall ved utgangen av 2003 viser 2099 IKT-ledige i Norge. Det er 322 flere enn i 2002, men høsten 2003 var det en svak nedgang i antall ledige.

Mens bransjen i det første halvåret viste en kraftig økning i ledighetstall, har høsten vært tilsvarende positiv. I dag utgjør ledigheten i IKT-bransjen 3,6 prosent av arbeidsstyrken mot bare 1 prosent for tre og et halvt år siden. Nå synes trenden heldigvis å snu.

digi.no har gjennom året sjekket ledighetstallene for IKT-folk. Fra 2000 registrerte ledige i januar, løftet tallene seg til 2260 arbeidsledige i juni og 2522 i juli. Nå faller endelig tallene.

I slutten av oktober hadde Aetat registrert 2197 arbeidsledige med bakgrunn fra IKT-bransjen - et fall på 325. Nå er antallet ledige altså sunket med ytterligere nesten 100.

- Det er i denne bransjen og i bygg og anlegg vi ser den mest tydelige nedgangen, forteller underdirektør Hans Kure i Aetat.

Statistikken over arbeidsledige under ett viser nemlig ingen nedgang, og Kure er derfor optimist på IKT-bransjens vegne. Han tror ledigheten vil snu i løpet av første halvår i 2004.

- Jeg anser IKT som en typisk konjunkturutsatt bransje, som investerer når det blir bedre tider, sier han.

Gledelig er det også at IKT-ledige ikke går lenge arbeidssøkende. Av de som var arbeidsledig i mai 2001, var bare 17 prosent av disse fremdeles arbeidsledige i mai 2003. Dette er lavt, forteller Kure.

Andelen langtidsledige står rimlig stille. Nå har 34 prosent av de IKT-ledige gått uten jobb i et halvt år eller lenger. Da defineres de som langtidsledige. I august i år hadde 32 prosent av de arbeidsledige med IKT-bakgrunn vært uten jobb i mer enn seks måneder. Dette løftet seg så vidt til 33 prosent i oktober.

Av de 2099 som er registrert ledige, utgjør systemutviklere og programmere 22 prosent, mens åtte prosent er dataingeniører og teknikere.

Her finner du Aetats jobbdatabase

Til toppen