Færre jobbskifter i IT-bransjen

En av fire IT-ansatte skiftet beite i 1999. Tall fra IKT-Norge viser at folk roet seg før det skisserte skrekkscenariet i år 2000. Organisasjonen har imidlertid ikke full kontroll over hvor mange internettansatte som var rastløse.

En av fire IT-ansatte skiftet beite i 1999. Tall fra IKT-Norge viser at folk roet seg før det skisserte skrekkscenariet i år 2000. Organisasjonen har imidlertid ikke full kontroll over hvor mange internettansatte som var rastløse.

De foregående årene har gjennomtrekket innen IT-bransjen vært meget høy i forhold til gjennomsnittet i samfunnet forøvrig. Én av tre skiftet jobb i 1997 og 1998 mot én av ti i andre bransjer, ifølge tall fra IKT-Norge.

Les saker fra 1999:


En av tre byttet jobb
Hver tredje skiftet jobb

I 1999 var tallet på jobb-bytter sunket til 25,8 prosent fra 33 prosent i 1998.

- Det overrasker meg at det var mindre turnover i fjor, sier Fredrik Syversen i IKT Norge.

Etterspørslen etter ansatte i IT-bransjen er enorm, ifølge ferske beregninger fra Handelshøyskolen BI viser at Norge har behov for 12.000 IT-folk hvert år frem til år 2003 for å holde følge med utviklingen, ifølge Dagsavisen.

Det lokkes med både fete lønninger og opsjoner for ansatte som vil bli rike.

Med det enorme presset i markedet, virker derfor tallene fra i fjor noe besynderlige. Syversen tror imidlertid at år 2000-problematikken har spilt inn og fått folk til å vente litt.

Men i tillegg kan det også spille en rolle at IKT Norge i tallene fra 1999 ikke har registrert særlig mange internettansatte som medlemmer. IKTs undersøkelse er nemlig basert på medlemsmassen, og den ble vesentlig større etter at Kontor- og Datateknisk Landsforening (KDL) slo seg sammen med Programvareindustriens Forening (PROFF) og Multimediaforum Norge i mai 1999. Sistnevnte forening har mange internettmedlemmer.

Likevel tyder det lille utvalget som det tidligere KDL hadde i 1999 at gjennomtrekket var mye større i internettbransjen enn i IT-bransjen forøvrig.

- Vi har tall på at rundt 50 prosent skifter jobb innen internettbransjen, men regner med mer representative tall i år, sier Syversen.

Tidligere har Syversen uttalt til digi.no at det generelt er ønskelig med ti prosent turnover i IT-bransjen.

Til toppen