«Chilling effect»

Færre leser om terror på Wikipedia etter Snowden-avsløringene

Ny forskning påviser nedkjølingseffekt.

Wikipedia holdes fram
Wikipedia holdes fram (Bilde: Lane Hartwell/Wikimedia Foundation (CC BY-SA 3.0))

Ny forskning påviser nedkjølingseffekt.

Vissheten om at storebror overvåker har endret hvordan vi forholder oss til internett.

Økt bevissthet om og interesse for kryptering er en ting. Noe annet er innhold folk i større grad velger ikke å oppsøke.

En ny forskningsrapport skal påvise at trafikken til Wikipedia-artikler om terror-relaterte emner falt nærmere 30 prosent etter Snowden-avsløringene.

Rapporten er ennå ikke utgitt, men blir omtalt av Reuters i forkant av planlagt publisering i tidsskriftet Berkeley Technology Law Journal.

Nedkjøling

Dette skal være et av de tydeligste bevis på en såkalt nedkjølingseffekt.

I denne sammenheng betyr det at mennesker begrenser sin deltakelse i åpen kunnskapsformidling og -innhenting eller meningsutveksling, som følge av den massive overvåkningen amerikansk og britisk etterretning bedriver.

Jonathon Penny, førsteamanuensis hos Citizen Lab ved Universitetet i Toronto, har skrevet rapporten. Den er basert på analyse av månedlig trafikk mot Wikipedia-artikler fordelt på i alt 48 ulike emner.

Ifølge Reuters er utvalget basert på emner det amerikanske departementet for innenrikssikkerhet følger spesielt med på i sosiale medier. Eksempler som oppgis er terrorgruppa Al Qaida, skitne bomber og jihad.

Nå er ikke slik overvåkning noe nytt. Amerikanske myndigheter har også i årene før Snowden rutinemessig bedrevet slik overvåking. Blant annet av Facebook, Twitter, WikiLeaks, Drudge Report og en lang rekke andre nettsteder.

Pennys arbeid er kvalitetssikret med ekstern fagvurdering (peer-review), og går ifølge nyhetsbyrået lenger enn eldre forskning på området. Herunder tidligere undersøkelser som kunne påvise fem prosent reduksjon i antall googlesøk på sensitive begreper og uttrykk, umiddelbart etter at Snowden sto fram i juni 2013.

Til toppen