Fagbokpris til kyberkrim-jeger

Fagbokprisen 2002 går til førstestatsadvokat Inger Marie Sunde og bokprosjektet "Lov og rett i cyberspace".

Fagbokprisen 2002 går til førstestatsadvokat Inger Marie Sunde og bokprosjektet "Lov og rett i cyberspace".

Fagbokforlaget har tildelt Fagbokprisen 2002 til førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i Økokrim for bokprosjektet "Lov og rett i cyberspace".

Det er i år sjette gang Fagbokforlaget deler ut Fagbokprisen som er på 100.000 kroner.

I juryen begrunnelse for prisutdelingen heter det at "[...] Inger Marie Sunde har en unik spisskompetanse gjennom sitt arbeid med dataangrepssaker som førstestatsadvokat i Økokrim og som leder ved Politiets datakrimsenter. Når det i tillegg er et stort behov for oppdatert litteratur på feltet, var Lov og rett i cyberspace en naturlig, spennende og viktig vinner av årets Fagbokpris [...]"

"Lov og rett i cyberspace" bygger på forfatterens erfaringer med datakriminalitet både fra hennes arbeid som førstestatsadvokat og som leder for politiets datakrimsenter. Boken skal gi juridisk veiledning på dette relativt nye kriminalitetsfeltet og utgivelsen er ifølge en pressemelding fra Fagbokforlaget planlagt til neste høst.

I boken behandler Sunde forskjellige strafferettslige- og prosessuelle tema som er blitt særlig aktuelle som følge av IKT-utviklingen. Hun tar for seg strafferettslige problemstillinger med tilknytning til teknisk datasikkerhetstenkning under temaet dataangrep. Videre behandles IKT-ansvarliges rolle i bekjempelsen av kriminalitet, tilgang til og bruk av elektroniske spor og forholdet til personvernreglene. Dessuten skriver hun om problemet med krenkelse av barns rettigheter gjennom Internetttrelatert produksjon, spredning og nedlasting av bilder av seksuelle overgrep mot barn, i tillegg til cybercrime-konvensjonen som ble undertegnet 23. november 2001 av mer enn 30 stater, og som vil være normdannende innen bekjempelse av "cybercrime".

Inger Marie Sunde ledet bl.a. den såkalte barnepornosaken mot Tele2

Mer om kyberkrim:

Til toppen