Fagforbundsmedlemmer skal lære data

Fagforbundet er det største i LO. Nå får medlemmene tilbud om å lære grunnleggende data.

Datakortet er en grunnleggende opplæring i de mest vanlige bruksområdene for PC.

En avtale mellom Fagforbundet, Datakortet og AOF ble undertegnet i går, som gjør det mulig for alle medlemmer i Fagforbundet å ta datakortet.

Fagforbundet er det største LO-forbundet med nærmere 300 000 medlemmer.

Datakortet leverer testene, og AOF står for opplæring av Fagforbundsmedlemmer som ønsker å benytte seg av tilbudet. Det er forhandlet fram en god pris for medlemmer og man kan søke om Fagforbundets stipend.

Datakortet er den norske betegnelsen på ECDL (European Computer Driving Licence) som er verdens mest utbredte sertifisering av grunnleggende datakompetanse.

Avtalepartene tror at mange av Fagforbundets medlemmer vil ha god nytte av dette tilbudet.

Til toppen