Fagøkonomer raser mot EUs patentdirektiv

Tolv fagøkonomer fra 10 europeiske og amerikanske universiteter går sammen om en skarp kritikk av EUs foreslåtte patentdirektiv på programvare.

Tolv fagøkonomer fra 10 europeiske og amerikanske universiteter går sammen om en skarp kritikk av EUs foreslåtte patentdirektiv på programvare.

I et åpent brev til Europa-parlamentet advarer tolv fagøkonomer fra 10 europeiske og amerikanske universiteter – fra land som Italia, Storbritannia, Danmark, Tyskland og Nederland – mot å vedta et forslag om å harmonisere programvarepatenter innen EU. Forslag skal stemmes over mandag 1. september. Det er ikke selve ideen om harmonisering som økonomene kritiserer, men måten denne harmoniseringen skal gjennomføres. De mener at forslaget vil gi avgjørende fordeler til store bedrifter og etablerte aktører, torpedere småbedrifters og kreative individers muligheter til å markere seg innen programvareutvikling, hindre fornyelse og motarbeide bevegelsen for åpen kildekode.

De tolv mener det foreslåtte direktivet ("Proposed Directive on the Patentability of Computer-Implemented Inventions") vil muliggjøre og oppmuntre til dannelsen av store samlinger av programvarepatenter og at utnyttelsen av disse samlingene vil ha alvorlige negative følger på Europas fornyelse, vekst og konkurransedyktighet. De mener at programvarepatenter ødelegger for fornyelse ved å øke kostnadene og usikkerheten for små utviklere. De peker på undersøkelser som viser følgene av den økende patentbeskyttelsen på programvare som man har opplevd de siste årene: Patenter har fått større strategisk betydning for innehaverne, uten at det har ført til noen påvisbar økning innen fornyelse. Derimot finnes det materiale som tyder på en omvendt sammenheng mellom patentering og utvikling: Når patenteringsraten har økt, har investering innen forskning og utvikling av programvare gått ned.

Brevet trekker fram en undersøkelse fra det amerikanske vitenskapsakademiet (National Academy of Sciences) der det heter at økt krysslisensiering og patentering hos store selskaper kan føre til at programvareutvikling ikke lenger kan overleve som grunnlag for småbedrifter. I Europa vil en slik utvikling føre til spesielt store problemer for brukere og utviklere innen åpen kildekode, og til at markedsposisjonen til dagens dominerende aktører blir styrket.

Økonomene mener bakgrunnsmaterialet som EU-kommisjonen og den innstillende komiteen har gjort tilgjengelig for parlamentet, er mangelfullt, blant annet fordi det ikke nevner problemene med strategisk patentering som er avdekket av nyere forskning. De ber følgelig parlamentarikerne stemme ned de foreslåtte direktivet og kreve at EU-kommisjonen foretar en analyse av de vidtrekkende økonomiske følgene av programvarepatentering.

De tolv underskriverne er:

1. Birgitte Andersen, Birkbeck, University of London

2. Paul A. David, Oxford Internet Institute and Stanford University

3. Lee N. Davis, Copenhagen Business School

4. Giovanni Dosi, Scuola Sant'anna Superiore

5. Dominique Foray, IMRI Université Dauphine

6. Alfonso Gambardella, Scuola Sant'anna Superiore

7. Aldo Geuna, SPRU, University of Sussex

8. Bronwyn H. Hall, University of California, Berkeley and Scuola Sant'anna Superiore

9. Dietmar Harhoff, Ludwig-Maxmiliens Universitaet

10. Peter Holmes, SEI, University of Sussex

11. Luc Soete, MERIT, University of Maastricht

12. W. Edward Steinmueller, SPRU, University of Sussex

Til toppen