Fagpressen med ny hotellplan

Telenor Online og Den Norske Fagpresses Forening har inngått samarbeid om Fagpressens webhotell. I løpet av første halvdel 97 håper hotellet å huse femti fagblader.

Wenche Skavnes i Telenor Online, Even Trygve Hansen i Fagpressen og Terje Klausen i Fagpressen.

- En kan si at det virker ambisiøst, men mye av fordelen webhotellet ligger i å samle er et antall blader under samme tak. Det skal gi større nytteverdi for brukere av internett og gjøre det til et naturlig sted å søke informasjon, sier redaksjonell fagsjef Terje Klausen i Den Norske Fagpresses Forening.

Sammen med salgsansvarlig Wenche Skavnes i Telenor Online har han inngått en samarbeidsavtale om Fagpressens webhotell. Etter den detaljerte avtalen skal webhotellet bygges om før det i januar åpnes med egen bladkiosk, søkearkiv med intelligente agenter, selvoppdaterende nyhetsliste og diskusjonsforum.

Klausen forteller at han er iferd med å sette opp en egen pilotgruppe med fem fagblader som skal være med i hotellet på spesielle betingelser. Hvilke fagblader det dreier seg om vil han ikke ut med ennå. Han røper likevel at populære blader med forbrukerstoff kan være aktuelt for å få lesere til hotellet.

- I pilotgruppen skal vi ha populære og aktuelle blader, men vi vil også ta med nisjeblader i denne gruppen for å utnytte de muligheter internett skaper for mer dybdestoff på spesialområder, sier han og understreker at hotellet også vil være åpent for fagblader som ikke er tilknyttet foreningen.

Fagpressen har så langt satset 220.000 kroner på utvikling av en grunnstruktur for webhotellet. Utover dette er det planlagt å satse 700.000 kroner per år for å utvikle prosjektet videre. Noe av pengene skal også gå til å subsidiere fagblader som vil satse på internett.

For fagbladene vil etablering i webhotellet koste fra 15.000 kroner. Denne prisen inkluderer en grunnstruktur for bladets websider, utforming og eget domenenavn. Avtalen med Telenor Online inneholder en prismekanisme der prisen for hvert blad reduseres jo flere blader som blir med i webhotellet.

Fagpressen regner med å være engasjert i hotellprosjektet i tre år. Etter den tid skal webhotellet kunne stå på egne bein.

Les mer om:
;