Fagskolene tilbyr ikke IKT-fag

Statens bevilgninger til utdanning forsterker sosiale ulikheter, frykter Abelia.

Fagskolene tilbyr ikke IKT-fag

Statens bevilgninger til utdanning forsterker sosiale ulikheter, frykter Abelia.

Stortinget presiserte for fem år siden at det var viktig å gi fagskolene trygge rammer og økonomisk forutsigbarhet. Resultatene lar vente på seg, mener Abelia.

- Det finnes ikke noe offentlig tilbud på fagskolenivå innen de fagområder våre fagskoler representerer sier Abelia-sjef Paul Chaffey.

Et grunnleggende prinsipp innen norsk skolevesen er at det skal være lik rett til utdanning. For at valgfriheten skal være reell må det finnes en finansieringsordning for alle fagskoler. Slik som situasjonen er i dag er det bare en begrenset del av tilbudet som er finansiert.

Viktige studieretninger som administrative, merkantile, kreative, reiseliv, media, multimedia, kommunikasjon, IKT-fag og helse- og sosialfag er ikke dekket.

Abelia peker på at høyskolene og universitetene er frafallet så høyt som 29 prosent. En av de viktigste årsakene til det høye frafallet er feilvalg. Mange ungdom ønsker seg en praktisk rettet utdanning, men har ikke tilgang til en praktisk rettet fagskoleutdanning til en overkommelig kostnad. De havner derfor ofte i en høyere utdanning som ikke tilsvarer de ønsker og ambisjoner de egentlig hadde. Resultatet blir frafall og mennesker uten den kompetansen samfunnet trenger.

Abelia mener en en statlig finansiering av fagskoler vil kunne:

• Sikre lik rett til utdanning – uavhengig av kjønn og personlig økonomi.

• Gi den enkelte elev et reelt valg mellom fagskole og høyere utdanning, samt mellom de forskjellige fagskolene.

• Gi fagskolene evne til å hele tiden oppdatere og utvikle nye utdanningstilbud som kan ivareta samfunnets stadig økende behov for omstilling av kompetansen i arbeidsmarkedet.

• Svare seg rent økonomisk ved at flere velger å ta kortere yrkesrettet utdanning i stedet for lengre høyere utdanning – og ikke minst ved mindre grad av feilvalg.

Til toppen