Fakta om prøveprosjektet

VARIGHET - STED - BRUKERE;
Tid: 19.03-01.11.97
Prøveområde: Virik utenfor Sandefjord
Antall prøveabonnenter: 60 for telefoni over kabelnettet, 43 for data over kabel-TV nett.

Nødvendig oppgradering av kabel-TV-nettverk: Alle forsterkere byttet - nytt nett gir 60-606 Mhz ut til kundene og 5-50 Mhz tilbake

FAKTA FOR TELEFONI;
Nettverkstype: Koakskabel
Modem: First Pacific network telefonimodem
Overføringshastighet: 3.584 Mb/s (56 telefonkanaler av 64 Kb/s)

FAKTA OM DATAOVERFØRING;
Modem: Levert av Zenith
Overføringshastighet: 4 Mb/s begge veier, fordelt på alle brukere
Grensesnitt mot PC: Ethernet-kort

Til toppen