Fall for TietoEnator Norge

TietoEnator leverte bedre tall enn ventet, men omsetningen falt i Norge.

TietoEnator leverte bedre tall enn ventet, men omsetningen falt i Norge.

Det svensk-finske IT-konsulentselskapet TietoEnator leverte bedre tall enn ventet i fjerde kvartal. Selskapet fikk et resultat før skatt for hele konsernet på 34,4 millioner euro, mot 28,5 millioner euro samme kvartal ett år tidligere. På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat før skatt på 29,1 millioner euro.

I Norge falt imidlertid omsetningen med ni prosent sett hele 2003 under ett. Forklaringen er svekket krone, samt svakt IT-marked i første halvår i fjor.

- Vi rapporterer resultatene i euro. Når kronen svekker seg, så gir det utslag på den rapporterte omsetningen. Valutaforskjeller er en del av forklaringen på nedgangen i omsetning, men i tillegg fikk vi også merke det svake it-markedet i første halvår i fjor, sier administrerende direktør Per Bakseter i Tieto Enator Norge til digi.no.

5-10 prosent vekst

På konsernnivå opererer selskapet med vekstmål som er høyere enn fjorårets vekst på 8 prosent, og man venter en vekst på 6-9 prosent i første kvartal. Bakseter er derimot noe mer moderat når det gjelder forventningene til det norske markedet.

- Markedet har bedret seg, men på grunn av konsolideringen hos kundene (fusjoner), så tror jeg ikke vi kan heise flagget og si halleluja ennå. Jeg tror mer på en vekst på 5-10 prosent enn en tosifret vekst, sier Bakseter.

Han peker på at stadige sammenslåinger i banksektoren og energisektoren fører til at kundene reduserer IT-kostnadene sine. To selskaper som slår seg sammen vil ikke fortsette å bruke to store tjenesteleverandører, men vil velge den ene av dem. Det er tilfellet for det sammenslåtte DnB NOR. Tieto Enator har kontrakt med tidligere Gjensidige NOR, men det kommer til å bli omkamp om hvem som skal levere IT-tjenester til det fusjonerte finanskonsernet DnB NOR.

Flere oppkjøp

Nylig kjøpte Tieto Enator opp den energirettede virksomheten til Retail System i Halden. Avtalen innebærer at 45 ansatte vil overføres til Tieto Enator Norge. Det fører til at selskapet har drøyt 940 ansatte i Norge, mot i underkant av 900 i fjor. Selskapet vil fortsette å øke bemanningen, forteller Bakseter. I tillegg vil det bli aktuelt å kjøpe opp flere virksomheter i Norge.

- Vi vil ta aktivt del i konsolideringen. Det vil skje oppkjøp i Norge, helt garantert. Enten det er snakk om store eller små selskaper, sier Bakseter.

Finsk-svenske TietoEnator er den største leverandøren av IT-tjenester i Norden. TietoEnator spesialiserer seg på konsulenttjenester, utvikling, samt drift og forvaltning av sine kunders forretningssystemer i den digitale økonomien. Konsernet har 14 000 ansatte i mer enn 20 land.

Til toppen