Fallende NetCom-inntekter

NetCom får stadig lavere inntekter per kunde. Kostnadene faller imidlertid raskere enn inntektene, og selskapet forventer ikke spesielt mye lavere ringepriser den nærmeste tiden.

NetCom hadde i andre kvartal en inntekt per kunde på 357 kroner i måneden. Dette er en oppgang på 2,9 prosent fra første kvartal , men en nedgang på fire prosent i forhold til andre kvartal 1997.

Det siste kvartalet har antall ringeminutter økt med syv prosent fra 1997. Dermed er NetCom kommet dithen at lavere ringepris ikke umiddelbart utlignes av høyere inntekt per kunde.

NetCom bruttofører inntekter og kostnader på sine kunder. Det vil si at samtrafikk-kostnader som følger de samme ringeinntektene føres som kostnader.

Disse kostnadene har også gått ned det siste kvartalet, hvilket betyr at netto bidraget fra kundene har økt mer enn inntekten per kunde.

Tidligere i år anslo vi at ett fall i termineringsprisene (ringepris inn til NetComs kunder) på en krone per minutt ville slå ut med 200 millioner kroner i lavere inntekter basert på antall kunder og ringepriser i fjerde kvartal 1997.

NetCom sier nå at lavere samtrafikkpriser har redusert kostnadene med anslagsvis 50 millioner kroner årlig. Fallet i termineringsprisen ble på 50 øre. Justert for økt antall kunder og høyere aktivitet hos kundene er det rimelig å anta at det tilsvarende inntektsbortfallet - alt annet like - skulle være noe i overkant av 100 millioner kroner.

Inntekten per kunde per måned gjenspeiler kun inntektsfallet. Kostnadsfallet finner man igjen på lavere nettverks og produktkostnader. Dette er en post som for hele 1997 var på 390 millioner kroner. I andre kvartal hadde NetCom 129 millioner i slike kostnader og første halvår under ett har gitt 245 millioner kroner i slike kostnader.

Selskapet ser også gradvis lavere salgs- og markedsføringskostnader, i all hovedsak grunnet lavere provisjoner. Noe av dette tar NetCom igjen ved å øke kostnadene til tradisjonell markedsføring (altså ikke provisjoner). For første halvår har salgs- og markedsføringskostnadene falt fra 316 (1997) til 271 millioner kroner.

Normalt er juli toppmåneden for mobiltrafikk i Norge. Tredje kvartal er også det kvartalet med høyest inntekter per kunde. De to foregående årene har inntekten per kunde per måned ligget omtrent 25 kroner høyere i tredje kvartal enn i andre kvartal. Trafikken målt i ringeminutter har også ligget 10 minutter høyere per kunde per måned i juli enn i juni, for så å falle litt tilbake utover høsten.

Til toppen