Fallende omsetning i halvledere

April er tradisjonelt en sterk måned for elektroniske komponenter. I år falt omsetningen, melder SIA.

April er tradisjonelt en sterk måned for elektroniske komponenter. I år falt omsetningen, melder SIA.

Halvlederprodusentenes bransjeorganisasjon Semiconductor Industry Association (SIA) melder at den globale omsetningen av halvlederkomponenter falt fra 18,4 milliarder dollar i mars til 18,2 milliarder dollar i april. Den lille nedgangen er oppsiktsvekkende fordi april pleier å være en sterk måned for halvlederindustrien.

Grunnen til at dette ikke skaper bekymring hos SIA er at økningen fra april i fjor til april i år er 6,9 prosent.

SIA forklarer at nedgangen kan forklares dels med et fall i DRAM-priser – minnebrikker til PC – dels med endret kjøpemønster fra mobilprodusenter med prispress på komponenter til mobiltelefoner i det rimelige prisleiet. DRAM-prisene falt hele 7 prosent fra mars til april.

Kapasitetsutnyttelsen i produksjonsanleggene var på gjennomsnittlig 85 prosent i første kvartal, mot 86 prosent i fjerde kvartal 2004. De mest avanserte anleggene, med produksjonsprosess for 160 nanometer og mindre, økte fra 93 prosent til 94 prosent.

SIA mener utsiktene fortsatt er sterke. Det vises til nedgang i reservelagre og fortsatt fornuftig kapasitetsutnyttelse, samt mer stabile energipriser og økonomisk vekst i USA.

Tabellen nedenfor oppsummerer SIAs tall og den geografiske fordelingen:

Til toppen