Fallende produktivitet i IT-bransjen

Gartner mener IT-bransjen må utvikle nye forretningsmodeller for å rette opp fallende produktivitet i det siste.

Gartner mener IT-bransjen må utvikle nye forretningsmodeller for å rette opp fallende produktivitet i det siste.

IT-bransjen har opplevd fallende produktivitet i det siste, mener analyseselskapet Gartner. Derfor åpner det seg anledninger til dem som greier å snu denne trenden. Gartner mener videre at IT har skapt en egen form for ubøyelig byråkrati, og bygget denne inn i systemene de selger. Framtiden tilhører dem som greier å avbyråkratisere systemene, og gjøre dem mer mottakelige for raske forandringer.

Gartners visepresidenter, Tom Bittman, som utdypet dette på den pågående Gartner Symposium i Cannes.

– Bransjen må legge opp IT-systemer med tanke på at de må forandre seg over tid, og være gjenstand for kontinuerlige forbedringer i rask rekkefølge. Premissene for hvordan programvareinfrastruktur bygges opp, må endres. Vi må få til tilsvarende større fleksibilitet innen maskinvare. En ny tilnærming til systemer må også omfatte total prosesstyring og integrasjon på tvers av forretningsprosesser.

Bittman understreket også at dette ikke bare har med teknologi å gjøre. Det fanger opp kompetanse, kultur og organisasjon.

– Veien ut av uføret er åpenbar, og kundene har kanskje sett det før oss, sa analytiker Simon Hayward som medvirket under Bittmans presentasjon. – Ute på web foregår det ved at man knytter sammen komponenter som er skapt uavhengig av hverandre. Løsningene der ute er både hendige og pålitelige. Det er dette vi trenger i bedriftsprogramvare.

Denne komponentvise oppbyggingen av løsninger må også gjenspeiles i infrastrukturen, mener Gartner. Infrastruktur og programvare må leveres med tanke på at de skal forandres mens de brukes. Programvareleverandørene må vende seg fra tradisjonelle tenkemåter for å få dette til.

Gartner anbefaler blant annet at programvareleverandørene begynner med det mest åpenbare, og avskaffer forretningsmodeller basert på lisenser per prosessor.

– Dette er helt avleggs, understreket Bittman. – Man kan ikke lenger knytte en lisens til en boks og til en person. Virtualisering og innslag av forbrukerteknologi kommer til å bryte dette helt ned. Programvareleverandører er nødt til å orientere seg mot nye forretningsmodeller.

    Les også:

Til toppen