Fanger tv-signaler og sender dem over Internett

Med DSL og Nexedi TVBrick kan familier i hvert sitt land gi hverandre tilgang til alle tv-kanaler som hver av dem kan motta lokalt.

Med DSL og Nexedi TVBrick kan familier i hvert sitt land gi hverandre tilgang til alle tv-kanaler som hver av dem kan motta lokalt.

Et lite fransk selskap, Nexedi, slapp i dag en teknologisk bombe som kan få vidtrekkende konsekvenser for forholdet mellom bredbåndsinternett og tv-kringkasting. Nexedi ble opprettet i september 2001 for å arbeide med ulike former for åpen kildekode. Det har laget en allsidig boks, OpenBrick, med nedfelt Linux som kan dedikeres til ulike oppgaver som brannmur og liknende. Nyheten det kunngjorde i dag, er en variant av OpenBrick, døpt TVBrick.

TVBrick har to utganger. Den ene koples til en DSL-forbindelse. Den andre koples til tv-en. Boksen mottar signaler fra tv-en, omdanner dem til internettsignaler, og sender dem over DSL-forbindelsen. En annen TVBrick kan motta disse signalene, gjøre dem om til tv-signaler, og sende dem til tv-en som den er tilkoplet. Forbindelsen er symmetrisk, og begge TVBrick kan sende og motta samtidig.

Ideen til Nexedi er at en japansk familie etablert i Frankrike installerer en TVBrick hos seg, samtidig som slekt eller venner i Japan installerer en annen TVBrick hos seg. Det vil gi familien i Frankrike tilgang til alle tv-programmene som familien i Japan kan se på sin tv, og omvendt.

Med andre ord: TVBrick gjør Internett til en global tv-antenne. Signaler fra en TVBrick kan også mottas på en PC med nettleser. Et selskap som vil sende tv over Internett kan med andre ord nøye seg med en TVBrick, annet utstyr er i prinsippet ikke nødvendig. Prisen for en TVBrick er foreløpig satt til 950 euro.

At Nexedi bare markedsfører TVBrick som et middel for familier etablert i ulike land til å gi hverandre tilgang til tv-kanaler som bare en av dem ellers ville være i stand til å se, har med opphavsrett å gjøre. Flere populære japanske kanaler, blant dem Yomiuri TV og statskanalen NHK Sogo, sendes ikke per satellitt. Det er ulovlig for et selskap å videreformidle dem, men Nexedi tolker bestemmelsen om individers adgang til privat deling av opphavsrettsbeskyttet materiale dit hen at familier også har anledning til å dele tv-signaler med hverandre, selv om det skjer over landegrensene.

Nexedi-sjef Jean-Paul Smets-Solanes sier til Wall Street Journal at han vil gå varsomt fram, og blant annet ikke markedsføre TVBrick i USA, der den åpenbart er i strid med opphavsrettsloven DMCA (Digital Millennium Copyright Act). TVBrick-salget skal det første året begrenses til 1000 enheter, og målgruppen er nettopp japanske familier etablert i Frankrike.

Teknologien utgjør en stor trussel mot etablerte forestillinger om tv-kringkasting, og avslører blant annet hvor bakstreversk det vedtatte norske digitale bakkenettet er. I masseproduksjon vil prisen på en TVBrick kunne reduseres til en tidel, og apparatet vil uten videre la seg tilpasse enhver form for toveis bredbåndsteknologi.

Til toppen