Fant nye produkter hos sin eier

Ergo Group har oppdaget at systemene de har laget for Posten er svært moderne i forhold til hva Europas post- og transportsektor ellers bruker.

Ergo Group har oppdaget at systemene de har laget for Posten er svært moderne i forhold til hva Europas post- og transportsektor ellers bruker.

Flere store næringer har i alle år laget sine egne IT-systemer. Dette gjelder blant annet bank-, forsvar-, tele-, post- og transportbransjen. Årsaken var enkel - det fantes ingen standardløsninger å få, så man skrev sine egne skreddersydde løsninger eller fikk modifisert kraftig på standardløsninger.

Denne tiden er nå forbi. Vedlikeholdet og videreutvikling med Internett-funksjonalitet er for dyrt. I forsvarssektoren holder nå de fleste, deriblant Norge, å gå over til SAP, mens mange i bankbransjen er på gli mot nye, innkjøpte systemer. EDB Business Partner-eide Telescience (tidligere 4Tel) håper på at Europas teleselskaper skal kjøpe deres kundesystemer.

Ergo Group håper det samme skal skje i transport- og postbransjen. For selskapet sitter på en portefølje av moderne applikasjoner man har laget for sin eier Posten. Løsningene gir kundebehandling i skrankene og styring av post og pakker frem til mottaker. Med i porteføljen har Ergo Group også systemer for styring av transportflåter og sporing av pakker.

- Det norske postvesenet er ansett som svært moderne og har et meget godt renommé sammen med postvesenet i Nederland og Canada, forteller Ergo Group-sjef Per Andersen til digi.no.

Det er to faktorer som skaper et salgspotensial i blant annet Europa for Ergo. Den ene er at postvesenet i mange land har gamle systemer som trenger oppgradering. Men Ergos systemer er også tilpasset den generelle transportbransjen.

- I dag er transportbransjen i Europa svært fragmentert, men vi står foran en konsolidering. De nye, store aktørene trenger moderne styringsløsninger, understreker Ergo-sjefen.

Kontraktene vil typisk starte på noen titalls millioner kroner for et system og øke etter hvert som kunden tar i bruk flere deler av Ergos tilbud, forklarer han.

Andersen røper at Ergo er i forhandlinger på sitt nye sastingsområde med et av de store europeiske postvesen-selskapene. Han mener at dette er et bevis på at Ergos systemer hevder seg i den internasjonale konkurransen, men understreker at det er flere konkurrenter inne i bildet.

Til toppen