Fant opp "hjulet" for webpublisering

Mens Tom-Erik Paulsen utviklet skreddersydde portaler, fant han opp hjulet gang på gang. Nå tilbyr han et "publiserer-hjul" som eget produkt.

Tidligere WebOn-ansatt Tom-Erik Paulsen opprettet Nextframe i januar 2000 sammen med Morten Helgesen.

- Vi begynte å utvikle portalløsninger for en rekke kunder, blant annet Sportskanalen, og erfarte at vi oppfant hjulet mange ganger, sier Paulsen til digi.no.

- Vi fant ut at vi måtte lage et eget verktøy som gjorde det mye lettere å utvikle en publiseringsløsning. Verktøyet, dbComp, ble etter hvert så enkel å bruke at vi forsto det kunne være et produkt å tilby alle som lager portaler og nettpublikasjoner.

dbComp versjon 1.0 ble tilbudt en partner, som brukte det til å lage løsninger for et trettitalls kunder. Den fullstendige referanselista er gjengitt på nettstedet til Nextframe.

- På grunnlag av disse erfaringene, har vi ferdigstilt dbComp versjon 2.0, med en rekke veivisere og andre hjelpemidler.

En spesiell egenskap ved dbComp, er at den ikke fordrer annen programvare hos brukeren enn en nettleser og en skjerm med høy oppløsning.

Alt arbeidet med verktøyet foregår gjennom nettleseren mot serverparken til Nextframe, de samme serverne som gjør den ferdige løsningen tilgjengelig. Publikasjonen kan settes i drift straks den er ferdig utviklet. Nextframe tar seg av domeneregistrering og andre formaliteter.

- Som verktøy er dbComp rimelig og kostnadseffektivt. Samtidig er det et vell av rike muligheter, slik at små og mellomstore bedrifter ikke vil merke nevneverdige begrensninger. Vi har erfaring for hvordan såkalte standardløsninger må tilpasses for flere hundre tusen kroner for å gi hensiktsmessige nettsider. Med dbComp kan tilsvarende nettsider komme i produksjon for bare noen titusener kroner.

Paulsen mener, kledelig ubeskjedent, at ingen i Norge har klart noe liknende, selv om mange har prøvd.

- Vi tilbyr partnerlisens fra 12.000 kroner, deretter sitelisens på 3500 kroner for hver portal eller publikasjon partneren setter i drift. Med litt grunnleggende opplæring i dbComp tar det svært kort tid å lage avanserte løsninger. Vi tilbyr SQL-databaser, forespørsler, nyhetssider, interaktive skjemaer og alt annet som har med nettpublisering å gjøre.

Demonstrasjonen som Paulsen leder meg gjennom - på min egen PC - er svært overbevisende. På noen få minutter har jeg laget og publisert et skjema som sender opplysninger til en database, og bestemt hvordan tabellen med de registrerte opplysninger skal vises på den ferdige nettsiden. En database kan inneholde alle slags felter som er definerbare i en SQL-base, også tekst og filer. Bruks- og variasjonsmulighetene er nærmest uendelige.

Paulsen har etterkommet den grunnleggende regelen om at design må håndteres atskilt fra selve publiseringen.

- Du bruker de verktøyene du vil, for eksempel FrontPage eller noe annet, til å lage designen. Så slår du opp på "Vis kode", og kopierer derfra til designfeltene i dbComp. Det innebærer at du må ha en viss fortrolighet med html, ikke nødvendigvis for å kode ting fra grunnen selv, men for å lese kode og ordne elementene.

Det er opp til partneren og innehaveren av selve publikasjon å avgjøre hvordan den løpende publiseringen skal fordeles dem i mellom. dbComp åpner for at sluttkunden kan ta helt hånd om den løpende publiseringen, for eksempel for å drive en dagsavis, eller mer eller mindre overlate ansvaret til partneren.

- Nextframe består at fire utviklere, understreker Paulsen. - Vi vil gjerne fortsette med det, fordi det er det vi kan. Vi er på jakt etter partnere som trenger et lettbrukt verktøy for å lage publikasjoner til sine kunder.

Potensielle partnere kan registrere seg på Nextframes egne nettsider. Der er det også et eksempel på kombinert publikasjon og e-handelsløsning utviklet med dbComp.

Alle som publiserer på web, må ha i mente at dataene som inngår i publiseringsvirksomheten kan få større og større verdi for bedriften. Det er derfor svært betryggende når Paulsen viser de innebyggede eksportmulighetene som gjør at alle data kan lagres i Excel-regneark eller SQL-databaser, slik at de eventuelt kan flyttes etter behov.

Til toppen