Fant seks ulike trusselaktører i IT-systemene til storkunde

Microsoft selv måtte hjelpe til da multinasjonalt selskap ikke greide å få kastet ut inntrengere.

Fant seks ulike trusselaktører i IT-systemene til storkunde
Den store Microsoft-kunden hadde ikke bare én, men hele seks inntrengere inne i IT-systemene sine. Foto: Colourbox

Det skal være ille nok å oppleve at én trusselaktør har fått fotfeste i IT-systemene dine. Langt verre må det ha vært for et ikke navngitt, men stort og multinasjonalt selskap, hvor det nylig viste seg at hele seks ulike trusselaktører (APT – Advanced Persistent Threat) var inne i systemene på en gang.