Får ekstraservice med skatteoppgjør på SMS

Det er bare skatteytere som har bedt om skatteoppgjør på SMS, som får se utregningen på nett.

Det er bare skatteytere som har bedt om skatteoppgjør på SMS, som får se utregningen på nett.

Skatteetaten jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester, og nytt av i år er at nordmenn kan få varslet skatteoppgjøret på SMS.

De som har valgt denne tjenesten blir premiert med en ekstraservice.

Skatteoppgjøret blir sendt ut mellom 23. og 30. juni, og 200.000 skatteytere har krysset av for å bli varslet med tekstmelding straks skatteoppgjøret er klart.

Det er bare de som bestilte SMS-varslingen, som videre kan se hele oppgjøret sitt på nett. For å se hele skatteoppgjøret logger man seg på med fødselsnummer og en PIN-kode fra SMS-en.

De som ikke har bestilt tekstmelding kan se hovedtall fra sitt skatteoppgjør på skatteetaten.no fra 15. juni. Denne tjenesten var ny i fjor, og viser inntekt, formue og eventuell restskatt eller tilgodebeløp. Her logger man seg på med fødselsnummer og en PIN-kode fra selvangivelsen.

Om lag 90 prosent får skatteoppgjør i juni. De som får skatteoppgjør til høsten, er blant annet de som har fått utsatt leveringsfrist eller leverte for sent, de som er gift med næringsdrivende og de som har selvangivelser likningskontoret trenger mer tid til å behandle.

Skattepengene blir overført til bankkonto eller sendt på utbetalingskort i løpet av uke 26 (26. juni – 30. juni). Pengene kommer altså ikke tidligere selv om du får se oppgjøret ditt tidligere.

Til toppen