Får felles plattform for digitale læremidler

Skolene er pålagt digital læring. En ny løsning kan gjøre målet lettere.

Får felles plattform for digitale læremidler

Skolene er pålagt digital læring. En ny løsning kan gjøre målet lettere.

Stadig mer av undervisningen i den norske skolen skjer elektronisk, men hittil har det manglet en enhetlig løsning for tilgang til digitale læremidler i skolen.

Det er derfor nærmest en historisk begivenhet når de store forlagene i Norge nå går sammen om å gi elever og lærere en felles inngangsportal til slike ressurser.

I går skjedde åpningen av det som har fått navnet Diglib som er et samarbeid mellom forlagsdirektørene fra Cappelen, Det Norske samlaget, Damm, Gyldendal og Aschehoug.

Utviklingsarbeidet skjer sammen med it´s learning, men Diglib er åpen for alle innholdsleverandører og læringsplattformer.

Den vil inneholde både betalingsressurser og gratisressurser.

Også TV 2 er en del av samarbeidet, og i nærmeste fremtid vil TV 2s rikholdige arkiver åpnes for bruk i undervisningen.

Målet er å lage en bærekraftig løsning for enkel tilgang til digitale læremidler, i tillegg til å forenkle distribusjonen av digitale læremidler for grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Lærere og elever skal selv kunne velge hvilke ressurser de har lyst til å bruke fra de forskjellige forlagene.

Dermed har man større muligheter til individuell tilpasning i forhold til ønsker og behov.

Dette vil også gjøre det lettere å kombinere ulike typer læremidler.

Målet er at lærerne skal få bruke mer tid på undervisningen, samtidig som brukervennligheten er høy for elevene.

Til toppen