TELE-KOMMUNIKASJON

Får ikke beholde skjeve mobilpriser

Tilsynet har satt foten ned for Telenor og Netcoms hovedkonkurrent.

Post- og teletilsynet, her representert ved inngangspartiet ved kontoret i Lillesand i fjor vinter, vil ikke tillate Tele2 å finansiere et landsdekkende mobilnett ved bruk av økte termineringspriser.
Post- og teletilsynet, her representert ved inngangspartiet ved kontoret i Lillesand i fjor vinter, vil ikke tillate Tele2 å finansiere et landsdekkende mobilnett ved bruk av økte termineringspriser. Bilde: Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet vil ikke forlenge perioden Tele2 og Network Norway kan beregne høyere termineringspriser enn Netcom og Telenor. I mai 2011 vedtok Samferdselsdepartementet at de to mobiloperatørene, som i fjor sommer slo seg sammen, kunne få hente ekstra inntekter fra terminering i sine mobilnett.

De to selskapene skulle på denne måten få finansiert investeringskostnaden for et mobilnett med 75 prosent befolkningsdekning.

Men Tele2 og Network Norway mente at et mobilnett med tre fjerdedels dekning ikke vil være tilstrekkelig for at selskapet kan bli en reell konkurrent til Telenor og Netcom. De har derfor lagt planer om et landsdekkende nett. Derfor anmodet de reguleringsmyndighetene om fortsatt å kunne operere med langt høyere termineringspriser enn konkurrentene.

Tele2 og Network Norway sine hovedargumenter var at det er helt nødvendig å ha et landsdekkende nett for å konkurrere med Telenor og Netcom, samt at et tredje landsdekkende nett vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst, selv om det blir finansiert gjennom såkalt asymetriske termineringspriser.

For å understøtte argumentasjonen innhentet de to utfordrerne i mobilbransjen en analyse fra CSMG.

Ikke uventet har Telenor og Netcom bestridt dette. I en pressemelding fra Post- og teletilsynet står det at «andre berørte aktører mener at rapporten ikke beregner samfunnsøkonomisk overskudd riktig og at en slik regulering vil medføre samfunnsøkonomisk tap.»

Tilsynet gikk derfor til analyseselskapet Analysys Mason for å undersøke saken. De fant at det er ledig kapasitet i nettene til Telenor og Netcom, og at et nytt landsomfattende nett ikke vil være optimal ressursutnyttelse.

Tele2s norske sjef, Arild Hustad, fikk ikke med seg Post- og teletilsynet på å forlenge perioden med høyere termineringspriser for å finansiere et landsdekkende mobilnett.
Tele2s norske sjef, Arild Hustad, fikk ikke med seg Post- og teletilsynet på å forlenge perioden med høyere termineringspriser for å finansiere et landsdekkende mobilnett.

– Optimal utbyggingsgrad av et tredje mobilnett vil i et slikt perspektiv være et sted mellom 85 prosent og 90 prosent befolkningsdekning, skriver Post- og teletilsynet med henvisning til sin egen rapport. Den kan du også laste ned i sin helhet via denne lenken (pdf).

Post- og teletilsynet gir imidlertid Tele2 og Network Norway rett i at et mobilnett med 75 prosent dekning ikke vil være konkurransedyktig mot Telenor og Netcom.

Men tilsynet skriver:

– Ved vurdering av Network Norways og Tele2s konkurransedyktighet i sluttbrukermarkedet, har PT gjennomført marginanalyser basert på PTs foreløpige marginskvismodell. Analysen indikerer at en tilbyder med en viss markedsandel og avtale om nasjonal gjesting, vil kunne oppnå positive marginer basert på dagens vilkår. Om en slik aktør fremover vil kunne være konkurransedyktig, vil imidlertid i stor grad bero på hvor attraktive vilkår han kan oppnå for nasjonal gjesting.

Og tilsynet tillegger:

– Etter PTs oppfatning bør imidlertid konkurranseproblemer knyttet til tilgang til mobilnett løses gjennom eventuell videre regulering av det aktuelle tilgangsmarkedet, altså marked 15.

Med andre ord: Tele2 og Network Norway vil få tilstrekkelige marginer på et nett med 75 prosents dekning dersom de får gode vilkår på å bruke konkurrentenes nett på områder hvor de selv ikke har dekning.

Tilsynet mener at det bør være gode nok incentiver for Tele 2 å bygge ut et mobilnett over 75 prosent dekning uten at det finansieres via skjevfordelte termineringspriser, men at beslutningen om dette bør være forankret i kommersielle vurderinger hos selskapet.

Ikke overraskende tok det ikke mange minuttene før vedtaket kom før Tele2 forberedte en klage til departementet. Intervju med Tele2s sjef i Norge kan du lese her: Tele2 setter sin lit til ny minister

    Les også:

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.