Får ikke lov til å bruke Opplysningen

Oslo Namsrett har besluttet å stanse bruken av ordet Opplysningen. Telenor-konkurrenten Current får dermed ikke lov til å markedsføre sin egen tjeneste med uttrykket 1880 Opplysningen.

Oslo Namsrett har besluttet å stanse bruken av ordet Opplysningen. Telenor-konkurrenten Current får dermed ikke lov til å markedsføre sin egen tjeneste med uttrykket 1880 Opplysningen.

Det er andre gang Telenor Teleservice går seirende ut av kampen om uttrykket 'Opplysningen' som det største norske teleselskapet har bygd opp som sitt eget gjennom mange år.

Oslo Namsretts beslutning ble offentliggjort i ettermiddag, med seier til Telenor på alle punkter. Konkurrenten Current fikk knapt tid til å starte opp sin virksomhet før Telenor kjørte både selskapet og en annen konkurrent til Namsretten for å få stoppet markedsføringen av tjenesten.


Den første saken involverte EasyConnect. Der vant også Telenor, selv om EasyConnect hevdet at de vant en halv seier, blant annet på grunn av at de fikk mulighet til å bruke uttrykket 'glem 180' videre. Telenor Teleservice sin markedsdirektør Erling Christoffersen sa imidlertid til digi.no like etter at avgjørelsen falt i Bergen namsrett i forrige uke at de var meget godt fornøyd med at EasyConnect ble hindret i å bruke blant annet uttrykket 'opplysninga' i sine reklamekampanjer.


I den andre saken (fra Oslo namsrett) forbys Current helt å annonsere for sin tjeneste som 'Opplysningen' eller på annen måte bruke dette som varemerke for sin tjeneste. En reklamekampanje som ble gjengitt i Aftenposten 15. februar 2002, datoen for frislippet av opplysningstjenester i Norge, kan heller ikke gjentas. I tillegg må Telenor-konkurrenten betale16.600 kroner i saksomkostninger.


Oslo namsrett har altså bestemt seg for å iverksette en midlertidig forføyning. Årsaken er at retten opplever Currents bruk av *1880 Opplysningen' som brudd på god forretningsskikk, i strid med Markedsføringslovens paragrafer om villedende forretningsmetoder.

"For en nykommer i markedet må det ansees som stridende mot god forrtningsskikk, og som en villedende forretningsmetode, å benytte en markedsføring som var egnet til å skape uklarhet om hvem som var den opprinnelige leverandør av tjenesten, i det vakuum som oppstod ved opphevelse av monopolet.", skriver retten.

Til toppen