Får monopol på digital ID

Med et overraskede oppkjøp får Bankens Betalingssentral monopol på digitale IDer i Norge.

Med et overraskede oppkjøp får Bankens Betalingssentral monopol på digitale IDer i Norge.

I ettermiddag meldte overraskende Bankenes BetalingsSentral, (BBS), datasentralen som kobler de norske bankene sammen, at man har kjøpt ZebSign fra ErgoGroup og Telenor.

Dermed har BBS og bankene fått et monopol på digitale IDer i Norge, for BBS har utviklet BankID, den eneste konkurrerende løsningen til Zebsign.

Digital IDer brukes til å gi en helt sikker pålogging på nettsteder og skal blant annet være nøkkelen til banker og statens kommende forbrukerportal, MinSide. Moderniseringsdepartementet har tidligere vært svært opptatt av konkurranse og man har valgt å ikke lage et statlig digitalt ID-kort til alle i Norge fordi man var fornøyd med de kommersielle tilbudene, men nå blir det bare en leverandør av kjernetjenesten.

"Målet er å oppnå reduserte kostnader for leverandører av ID-tjenester, og dermed bidra til økt utbredelse av løsninger for elektronisk samhandel i Norge, med potensial for store samfunnsøkonomiske gevinster," skriver BBS i sin pressemelding.

Tom Pronstad i Ergo Group forklarer til digi.no at man nå skal slå sammen de to konkurrentene til en felles teknisk plattform/server-løsning som serverer en basis tjeneste for sikker ID. Disse IDene skal så bygges ut og selges som forskjellige produkter - enten det er som BankID til bankene eller sikker pålogging for online tipping (Zebsigns største kunde i dag).

Han bekrefter dermed at det blir BBS får et monopol på kjernetjenesten - selve godkjenningen av en digital ID.

"I henhold til avtalene mellom partene vil PKI-tjenestene bli produsert hos BBS. Avtalen innebærer videre at BBS vil utvikle og tilby PKI-tjenester som vil være tilgjengelig for alle eksisterende og potensielle ID-leverandører i markedet."

- Denne transaksjonen innebærer at vi kan få større volumer og stordriftsfordeler knyttet til vår produksjon av PKI-tjenester. Dette vil kunne gi lavere enhetspriser for alle leverandører av ID-tjenester i markedet. Vi ønsker på denne måten å redusere terskelen for formidling av ID-tjenester, og dermed bidra til økt utbredelse av både elektroniske sertifikater og anvendelse av disse, sier administrerende direktør Ola Forberg i BBS.

I pressemeldingen understreker Ergo Group selv med konklusjonen - det blir en teknisk løsning fra en leverandør.

- Skal Norge som et lite land være et foregangsland på utvikling av gode elektroniske tjenester, er det mest hensiktsmessig med én åpen infrastruktur for sikker autentisering på nettet. På toppen av en felles infrastruktur skal ErgoGroup og andre aktører konkurrere om effektive og gode elektroniske tjenester, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

BBS påpeker selv den store snublesteien:

Overtakelsen av ZebSign AS betinger godkjennelse i henhold til konkurranselovgivningen, og er planlagt gjennomført så snart nødvendige offentlige godkjenninger foreligger," skriver BBS.

Til toppen