Får oftere lov til selv å velge eget IT-utstyr

CSC erfarer at stadig flere bedrifter går bort fra rigid standardisering og lar ansatte selv velge PC-utstyr.

Får oftere lov til selv å velge eget IT-utstyr

CSC erfarer at stadig flere bedrifter går bort fra rigid standardisering og lar ansatte selv velge PC-utstyr.

På midten av 1990-tallet ble bedrifter innprentet å standardisere alt som hadde med de ansattes personlige IT-utstyr å gjøre, det vil si PC, operativsystem, PC-applikasjoner, mobiltelefon og så videre.

I et innlegg på digi.no sist torsdag, la førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Espen Andersen, ut om frustrasjonen rundt bedriftsspesifikke teknologistandarder for den ansattes bruk av personlig IT-utstyr.

    Les også:

Å bli pålagt å følge en standard er både unødig komplisert, gammeldags, dyrt og uinspirerende, skriver Andersen. Dessuten er det uhensiktsmessig fra et sikkerhetsmessig synspunkt.

Konsulentselskapet CSC (Computer Sciences Corporation) som tilbyr rådgivning til kunder som vil forbedre driften av egne IT-systemer, erfarer nå at selskaper i større grad ønsker en kombinasjon av standardisering og tilpassede løsninger.

– Evnen til å kombinere og balansere dette er faktisk i ferd med å bli et betydelig konkurransefortrinn i en IT-bransje som ofte velger generelt standardiserende strategier. For oss er det en god start på denne typen diskusjoner og debatter, sier innovasjonssjef i CSC, Nils Magnus Haldorsen til digi.no som kommentar til Espen Andersens innlegg.

Han mener at standardisering bare representerer én del av løsningen. Selskaper ønsker både kostnadsbesparelser og forbedrede løsninger for sine kunder og ansatte. For å oppnå fleksible løsninger tilpasset disse behovene, er innovasjon og skreddersøm en nødvendig forutsetning.

Hos CSC fokuseres det på praktisk innovasjon i tett samarbeid med kunden. I praksis omfatter det utvikling av nye metoder ved bruk av IT-løsninger for arbeid med konkrete oppgaver og prosjekter.

– Nettopp fordi man risikerer å miste tilpasningsdyktigheten eller redusere fleksibiliteten ved standardisering, er det viktig å finne den riktige balansen mellom standardisering og mer skreddersydde løsninger, poengterer Haldorsen.

Han er enig med Espen Andersen i at bedriften vil erfare et teknologipress fra sine ansatte som opplever at de har bedre utstyr og mer fleksibilitet hjemme enn på jobb.

– Vi i CSC følger denne trenden veldig nøye både i Norden og internasjonalt fordi det forteller om en underliggende megatrend av stor verdi internasjonalt, sier Haldorsen.

Han mener også den enorme veksten av mobiltelefoner, bærbare PC-er og annet forbrukerutstyr vi har opplevd de siste årene, sammen med tilgang på stadig billigere nettverk, har ført til en voldsom ekspansjon av infrastrukturen rundt disse enhetene. Den lave prisen på dette blir for bedrifter et fristende alternativ til de mer kostbare bedriftsrettede produkter og tjenester. Dette er bare en av flere trender som gjør at selskaper i dag har stor grad av valgfrihet med hensyn på IT-løsninger som over tid kan gjøre både interne IT-avdelinger og egne servere overflødige. Alle yrker og teknologier har sine glansperioder – hvor er det for eksempel blitt av heisførerne eller de store bedriftsinterne telefonsentralene, spør Haldorsen.

Et selskap som har tatt konsekvensen av dette er British Petroleum (BP), en av CSCs globale kunder.

De startet allerede i 2006 med å gi en stor del av sine ansatte PC-er som ikke skulle støttes fra den interne IT avdelingen og som ble frigjort fra det lokale nettverket. Den ansatte er selv ansvarlig for at maskinen virker, og må selv kjøpe nødvendig reparasjon og støtte på det åpne markedet. Det ble krevd at deltakerne kunne dokumentere en viss PC kyndighet og man så også på hvilke typer applikasjoner som ville egne seg til dette. Men denne historien har også et element av standardisering – man måtte konfigurere maskinene med tilstrekkelig sikkerhet, og den aktuelle maskin skulle håndtere web, e-post og Microsoft Office.

Det er her Haldorsen mener balansepunktet ligger. Man skal ikke standardisere alt bare for standardiseringens skyld – men i stedet se på de områder og parametre som gir både sosiale og forretningsmessige gevinster.

– Dette er en ny virkelighet som alle bedrifter og IT-leverandører må tilpasse seg, fortsetter Haldorsen.

CSC har for eksempel utviklet mPower, en løsning som administrerer nettverksbaserte systemer. Alle applikasjoner kan installeres og oppgraders fra én installasjon i stedet for at det må gjøres på hver enkelt klient. Denne type løsninger representerer en større grad av standardisering og vil for både små og store virksomheter gi besparelser.

Haldorsen mener forbrukernes såkalte «consumerization» vil drive utviklingen. Volumet av mobiltelefoner, bærbare PC-er og annet personlig utstyr har økt, sammen med tilgang på stadig billigere nettverk. Den lave prisen på dette blir for bedrifter et fristende alternativ til de mer kostbare bedriftsrettede produkter og tjenester.

Etter hvert som web-relaterte teknologier blir bedre, kan dessuten stadig flere tjenester ytes over Internett. Lokale servere trengs i mindre grad hos den enkelte bedrift.

Arkitekturen og underliggende teknologier vil også være med å frigjøre den personlige arbeidsplassen slik vi kjenner den i dag. Ajax og Flex gjør at man kan lage kraftigere og mer brukerrettede applikasjoner enn de klassiske webapplikasjonene basert på HTML og Javascript.

Til toppen