Får tøff konkurranse mot Zip-Drive

Utvalget av forskjellige lagringsprodukter blir stadig mer omfattende. Et av de nyeste på listen er HiFD fra Sony. Men selskapet satser også sterkt på CD-basert lagring. Ikke minst DVD er i vinden, det er faktisk mangel på spillere.

Utvalget av forskjellige lagringsprodukter blir stadig mer omfattende. Et av de nyeste på listen er HiFD fra Sony. Men selskapet satser også sterkt på CD-basert lagring. Ikke minst DVD er i vinden, det er faktisk mangel på spillere.

Sony er en av verdens største produsenter av elektronikk, både når det gjelder ferdige produkter og komponenter. For eksempel leverer Sony 60 prosent av alle de optiske pick-up-ene som selges i verden. Disse brukes blant annet i CD-ROM-spillere.

Svært mange av de mer eller mindre komplette IT-produktene Sony produserer, selges videre til blant annet PC-produsenter, som setter sitt navn på dem og selger dem sammen med sine egne produkter. Men Sony selger også IT-produkter under eget navn. Dette gjelder blant annet DVD-spillere.

Sony har nå sluttet helt å utvikle vanlige CD-ROM-spillere og vil ikke tilby raskere enheter enn 32X. Selskapet mener at stadig flere brukere i stedet vil kjøpe en DVD-spiller. Etterspørselen etter DVD-spillere er allerede så stor at det er umulig for produsentene å holde tritt. Årsaken skal være mangel på de tidligere nevnte optiske pick-up-ene.

Selv om Sony ikke lenger videreutvikler CD-ROM-avspillere, går utviklingen av CD-R(W)-enheter eller CD-brennere for fullt. Blant annet har selskapet en CD-RW-brenner med 2X skrivehastighet for CD-RW, 4X hastighet for brenning av vanlig CD-R og 24X avspillingshastighet.

Men mest spesielt med denne brenneren, som heter CRX100E-RP, er den medfølgende programvaren, PacketCD fra CeQuadrat. PacketCD er et program som gjør selve brenneprosessen mye enklere. Nå kan du rett og slett dra kopier av filene du vil brenne over på brenneren i Windows-utforskeren, uten å først måtte bygge opp en avbildning av CD-en. Spesielt for CD-RW-plater er dette nyttig fordi man da kan bruke platen som en hvilken som helst harddisk. I tillegg kan PacketCD - om brukeren ønsker det - komprimere dataene slik at man kan få plass til opptil 1200 MB på en CD. Dette avhenger selvsagt av innholdet i filene som skal lagres. JPEG-filer vil for eksempel ikke komprimeres ytterligere.

Nå er det jo slik at ikke alle PC-er har støtte for UDF-formatet (Universal Disk Format) som PacketCD bruker. Tvert imot; formatet, som muligens etter hvert vil ta over for ISO 9660-formatet på CD-er, er foreløpig lite utbredt. Derfor lager PacketCD en vanlig ISO-9660-sesjon på hver av platene som inneholder en UDF-sesjon. I denne ISO-9660-sesjonen legges et installasjonsprogram for en UDF-leser som automatisk starter når man putter CD-en inn i en maskin hvor leseren ikke er installert fra før. Dermed kan i hvert fall alle som kjører PC-er med Windows 9x/NT få glede av CD-en.

Over nyttår kommer Sony på markedet med sitt HiFD diskettformat. Dette er et produkt som primært skal konkurrere med Zip-Drive og LS-120. HiFD-diskettene har en lagringskapasitet på 200 MB og skal ifølge Per Jostein Rybakken Ørslien, norsk produktsjef for mindre lagringsprodukter ved Sony CPCE, koste under 100 kroner stykket. Selve HiFD-stasjonen vil koste omtrent det samme som en Zip-Drive, men skal ha betydelig raskere overføringshastighet. Mens en Zip-Drive har en maksimal overføringshastighet på 1,4 MB/s, greier HiFD 3,6 MB/s.

Enheten har tre lesehoder, hvorav to brukes til å lese eller skrive HiFD-disketter. Det siste hodet brukes til å lese eller skrive vanlige disketter. Sony mener derfor at enheten skal kunne være en direkte erstatning for diskettstasjonen i vanlige PC-er.

Men også LS-120 kan lese vanlige disketter, uten at denne er blitt noen kjempesuksess. Sony vil derfor satse kraftig på markedsføring og skal i forbindelse med lanseringen kjøre store annonsekampanjer. Spørsmålet er om ikke konkurransen fra Iomegas Zip-Drive blir for stor, ikke minst nå som selskapet har en 250 MB-utgave på trappene.

Sony vil forøvrig lansere sine PC-modeller i Norge i løpet av våren 1999.

Til toppen