Fare for full stopp i VG.no og Aftenposten.no

Både VG.no og Aftenposten.no kan kan komme i svært reduserte utgaver fra 29. mai hvis ikke Riksmeklingsmannen løser konflikten. Det åpner veien for Dagbladet.no og Nettavisen.

På fredag leverte Norsk Journalistlag (NJ) plassoppsigelser for nærmere 4.000 medlemmer. Plassoppsigelsene gjelder NJ-medlemmer i trykt- og dagspresse, innen digitale medier og i lokal-TV.

Allerede onsdag i forrige uke ble forhandlingene med Mediebedriftenes Landsforening(MBL), Ukepressens Arbeidsgiverforening (UA) og Etermedienes Arbeidsgiverforening (EA) brutt.

Dermed er det fare for at 3.287 avisfolk, 314 ukepressejournalister, 105 lokal-TV-medarbeidere og 45 interaktive journalister tas ut i streik fra 29. mai.

De 45 journalistene innen digitale medier befinner seg i VG Multimedia, Aftenposten Multimedia og Bergensavisen Interaktiv.

I forhandlingene med MBL krever representantene for de digitale mediene en ny tariffavtale. Det samme ble krevd i fjor, men utsatt på grunn av fare for konflikt i de trykte mediene.

Les saken her:

Nestleder Ann-Magrit Austenå i NJ sier at partene denne gangen står langt fra hverandre på sentrale punkter.

- Vi vil ha et multifunksjonstillegg som MBL bare fnyser av og vil samkjøre forhandlingene mellom papiravisene og nettavisene slik vi gjør det nå, sier hun til digi.no. Mens papirjournalister har rett til å forhandle om et fototillegg lokalt, vil NJ ha et sentralt multifunksjonstillegg for journalister innen digitale medier på 10.000 kroner.

MBL mener på sin side at det å utføre flere funksjoner innen digital journalistikk er en naturtilstand, det vil si at man må i utgangspunktet må lære det meste og kunne mye som digital journalist. MBL mener det ikke har noe hensikt å gi journalistene tillegg for ekstrakompetansen.

- Vi bestrider ikke at det er naturlig at de lærer flere ting, men det skal de ha et tillegg for, mener hun. I tillegg vil NJ gjerne ha mer tyngde bak forhandlingene ved å la journalistene innen flere medietyper forhandle samtidig. MBL er uenige med NJ i dette og vil ha ulik skjæringsdato for de ulike medietypene.

- Det eneste punktet der vi i det hele tatt kom noen vei, var innen opphavsrett. Det er absolutt en reell fare for streik, mener hun.

- Det verste som kan skje er at vi blir tatt ut i streik og at både Nettavisen og Dagbladet.no får fritt spillerom fra slutten av mai, sier ansvarlig for journalistklubben i Aftenposten.no, Klaus Børringbo,
til digi.no.

Han opplyser at det er 12 fast ansatte, to i permisjon og to timeansatte i Aftenposten som er inkludert i tallene på 45 digitale journalister og sier at det ikke finnes noen spesiell profil på årets tariffoppgjør. I fjor var det prioritering på lavtlønte, mens i år går de for et flatt oppgjør der alle medlemmer får like høy prioritet.


Han håper at den sentrale avtalen, som NJ nå forhandler om, blir i tråd med den lokale avtalen som journalistene i Aftenposten.no allerede har.

- I våre lokale oppgjør behandles vi likt som resten av huset, sier representanten for Aftenposten Multimedia.

Geir Terje Ruud, som er leder for klubben i VG.no, synes det er positivt at Norsk Journalistlag nå forhandler med arbeidsgiverne samtidig på fire ulike medieområder (avis, ukepresse, Internett og TV).


- Det er mange av de samme problemstillingene vi journalister sliter med, og forskjellene blir synliggjort i større grad på denne måten, sier han og mener også at prinsippet om opphavsrett og kompensasjon bør være det samme, uansett om du jobber med cellulose eller innen digitale medier.

- Det er naturlig at vi som jobber i digitale medier har samme eiendomsrett som andre. Vi som jobber her har dessuten ikke mindre behov for ferie enn andre, og vi bør også få et multifunksjonstillegg for alle oppgavene vi utfører, sier han med referanse til at journalistene i den trykte delen av pressen for eksempel har rett til fototillegg hver gang de tar et bilde.

- Vi håper å få en anerkjennelse for at vi faktisk utfører en mengde forskjellige funksjoner under sterkt tidspress her i nettredaksjonen, sier han.

For VG.no er det 23 personer av 35 ansatte som tas ut i streik 29. mai - hvis ikke Riksmeglingsmannen klarer å finne en løsning før den tid.

Dermed er det fritt fram for konkurrenter som Dagbladet.no og Nettavisen.

Eller?

- Den situasjonen har vært aktuell flere ganger. Det er jo slett ikke sikkert at vi blir forskånet. Det kan hende at journalister som er organisert her blir tatt ut i neste runde, sier Odd Harald Hauge, ansvarlig redaktør i Nettavisen.

Det avviser imidlerrid Austenå i NJ.

Verken Nettavisen eller DB Medialab er medlem av MBL og blir derfor ikke rammet av konflikten. Det er bare VG og Aftenposten av de store avishusene som har meldt sine digitale selskap inn i Mediebedriftenes Landsforening.

- Vi ville uansett aldri utnytte situasjonen overfor våre kollegaer. Vi vil produsere som vanlig, hevder Hauge.

Daglig leder i DB Medialab, Rune Røsten, sier han ikke tror på opptrapping av den redaksjonelle innsatsen, hvis det skulle bli streik hos konkurrentene.

- Det tror jeg neppe vi kommer til å gjøre. Produktet vårt er bra nok som det er, mener han.

Til toppen