Fare for knapphet på minne

Bedret økonomisk situasjon i Sør-Øst Asia, samt høyere etterspørsel etter minne, kan føre til mer stabile minnepriser på kort sikt.

John Holland, Kingstons visepresident for salg og markedsføring i Europa, tror at prisene på minne i løpet av et år vil begynne å stige. Dette til tross for at den naturlige prisutviklingen innen teknologi er lavere priser.

Over 37 prosent av verdens DRAM produseres i Sør-Øst Asia. For noen år siden antok de fleste minneprodusentene i dette området at etterspørselen etter minne ville øke kraftig. Derfor ble det bygget en rekke nye fabrikker for slik produksjon. I fjor viste det seg at etterspørselen langt fra ble så høy som forventet, noe som førte til en kraftig overproduksjon. Ingen av produsentene ønsket å bli sittende igjen med et stort lager av gammelt minne, så de satte ned prisene i håp om at dette skulle øke etterspørselen.

Nå er det ting som tyder på at den økonomiske situasjonen er under bedring i denne regionen. Samtidig har minneprodusentene begrenset produksjonen betraktelig. Sammen vil dette kunne føre til høyere priser, fordi etterspørselen etter minne er økende. Dette skyldes ikke bare mengden av minne som installeres i hver datamaskin øker, men også antall datamaskiner i bruk stadig vokser.

Alt i alt kan dette i løp av ett års tid føre til underproduksjon av minne, noe som vil drive prisene ytterligere opp.

På lang sikt tror Holland likevel at prisene på minne vil falle slik de gjør for annen teknologi.

Til toppen