Faremo fikk jobben

Ansvaret for IKT-sikkerhet i sivil sektor legges til Justisdepartementet.

Fra åpningen av NorCert nasjonalt cybersenter i juni i år: justisminister Grete Faremo med forsvarsminister Espen Barth Eide (til høyre) og Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen. Regjeringen har avgjort at det nasjonale ansvaret for informasjonssikkerhet i sivil sektor legges under Justisdepartementet.
Fra åpningen av NorCert nasjonalt cybersenter i juni i år: justisminister Grete Faremo med forsvarsminister Espen Barth Eide (til høyre) og Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen. Regjeringen har avgjort at det nasjonale ansvaret for informasjonssikkerhet i sivil sektor legges under Justisdepartementet. (Bilde: Per Ervland)

Ansvaret for IKT-sikkerhet i sivil sektor legges til Justisdepartementet.

regjeringen.no meldes i dag:

Regjeringen samler ansvaret for IKT-sikkerhet i sivil sektor i Justis- og beredskapsdepartementet. En ny nasjonal strategi med tilhørende handlingsplan på IKT-området skal sørge for bedre vern av infrastruktur, tjenester og informasjon.

Til kunngjøringen hører to tunge dokumenter: Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, underskrevet av fire statsråder: justis- og beredskapsminister Grete Faremo, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, samferdselsminister Marit Arnstad og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Av hensyn til uleseligheten foreligger nasjonalstrategien som pdf med tvungen dobbeltsidig oppslag.

Den tilhørende Handlingsplan tilbys også kun som pdf, men i det mer tradisjonelle stående formatet. Den er også et samarbeid, mellom de samme fire departementene.

Hovedformålet med nasjonalstrategien er «å angi hvilken retning og hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for myndighetenes informasjonssikkerhetsarbeid i de nærmeste årene.»

Handlingsplanen «beskriver mer i detalj hvordan strategiens prioriteringer skal følges opp.» Den utgis separat, med henvisning til at den – i motsetning til strategien – skal revideres ved behov.

IKT-Norge stiller seg positiv til samlingen av IKT-sikkerhetsaktørene i Justisdepartementet.

– IKT-Norge vil i dag gi regjeringen honnør for å samkjøre IKT-sikkerhetsarbeidet i ett departement, sier generalsekretær Per Morten Hoff.

– Dette vil kunne styrke sikkerhetsarbeidet og sørge for mer fornuftig ressursbruk.

Hoff advarer at IKT-Norge vil følge nøye med på departementets arbeid med informasjonssikkerhet.

– Det er ikke gitt at koordinert innsats er det samme som solid innsats, sier Hoff.

Til toppen