«Farlige» fanger får nettutdanning

Nektes internettilgang, men nå åpnes det for kontrollert fjernundervisning over nettet.

Et nettverkssystem med begrenset og kontrollert Internettilgang uten muligheter for kommunikasjon, skal innføres i alle fengsler i Norge.
Et nettverkssystem med begrenset og kontrollert Internettilgang uten muligheter for kommunikasjon, skal innføres i alle fengsler i Norge.

Nektes internettilgang, men nå åpnes det for kontrollert fjernundervisning over nettet.

Om kort tid mottar Fylkesmannen i Hordaland, som har det nasjonale ansvaret for utdanning i norske fengsler, en rapport som beskriver dårlige studiekår i kriminalomsorgen. Rapporten er laget av førsteamanuensis Jane Dullum ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO).

- Undersøkelser viser at utdanning i fengsel gir de innsatte en mer meningsfylt hverdag. Men når Kriminalomsorgen prøver å balansere sikkerhetsspørsmål med utdanningsspørsmål, er det veldig ofte sikkerheten som vinner. Dette fører blant annet til at de innsatte nesten ikke har tilgang til Internett, skriver Dullum i sin rapport.

Det er særlig et problem i fengsler med høyt sikkerhetsnivå, som Ila Landsfengsel og Oslo Fengsel. Der er det nøye kontroll med de innsattes Internettbruk.

Et nettverkssystem med begrenset og kontrollert Internettilgang uten muligheter for kommunikasjon, som skal innføres i alle fengsler i Norge med høyt sikkerhetsnivå, er for tiden under utvikling. Rådgiver for Fylkesmannen i Hordaland, Bent Dahle Hansen, sier at systemet vil koste 350 000 kroner per fengsel.

Det nye systemet vil av kontrollhensyn ikke tillate innlogging på læringsplattformer som «Classfronter» og «It’s learing». Grunnskoleutdanning og videregående opplæring er en rettighet og skal prioriteres av utdanningsmyndighetene. Skolene selv må legge til rette for den høyere utdanningen.

- Vi har nå startet arbeidet med en læringsplattform som tillater styrt kommunikasjon med lærer, inspirert av en tysk modell, sier Dahle Hansen til Universitas.

I fengsler med lav grad av sikkerhet vil det nye nettsystemet derimot gi mulighet for innlogging til læringsplattformer.

«Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn» er en to måneder fersk stortingsmelding, som åpner for bedre tilrettelegging for høyere utdanning i fengsel. Den peker blant annet på at det er nødvendig med Internettilgang og mer fjernundervisning.

Til tross for de foreslåtte tiltakene er Lindbo Hansen skeptisk.

- Internett er sentralt i høyere utdanning, og her må lærestedene og kriminalomsorgen strekke seg for å legge bedre til rette. I stortingsmeldingen åpnes det blant annet for at bruken av fjernundervisning skal utvides, men når de innsatte ikke får tilgang til læringsplattformene, blir tilbudet veldig begrenset, sier Lindbo Hansen til Universitas.

Til toppen