Fast-avtale med britisk SSB

Fast Search & Transfer har fått en avtale med det offentlige statistikkbyrået i Storbritannia, ONS. (tilsvarer SSB i Norge). Avtalen gjelder bruk av verktøyet Fast Data Search på byråets inter- og intranettsider.

Fast Data Search gjør selskaper og organisasjoner i stand til å utvikle systemer for utveksling av informasjon og realtids-data mellom ulike nivåer i organisasjonen og ulike geografiske områder.

"Verktøyet vil sikre ONS en sofistikert og fleksibel søkeplattform for å skaffe den mest relevante informasjon og statistikk på alle områder av Storbritannias økonomi, populasjon og samfunn på nasjonalt og lokalt nivå", skriver Fast i en pressemelding.

Til toppen