Fast går over til IP-telefoni

IP-telefoni er blitt stort i privatmarkedet, men i bedriftsmarkedet er det mindre fart. Det er fremdeles langt mellom de store kundene.

Nå har Cisco Norge fått seg en prestisjekunde: Søkeselskapet Fast kjøper 1.000 Cisco IP-telefoner til sine kontorer over hele verden.

Fast har gitt Cisco en kontrakten som omfatter 1.000 Cisco IP-telefoner i mer enn 20 land hvor Fast har kontorer. Fast-ansatte skal kunne ringe sine kolleger i andre land med firesifrede internnumre, som om de satt i kontoret ved siden av. De har også anledning til å ta med seg kontortelefonnummeret sitt når de er ute på reise.

- Som en ung, multikulturell og internasjonal organisasjon har vi et stort behov for å tilby våre ansatte fleksible måter å jobbe på. Da behøver vi teknologi som gjør det lettere for dem å arbeide effektivt enten de er på kontoret, hjemme, eller på reise rundt om kring i verden. Ciscos løsninger rundt IP-telefoni gir oss mange interessante muligheter i så måte, sier Jakob Eide Seim, IT Operations Manager i Fast.

Systemet skal også kobles til e-post-systemet for å sende lydmeldinger og etter hvert også CRM-løsning (kundesystemet).

Til toppen