Fast gir samtidig søk i all bedriftens informasjon

Fasts nye søkesystem saumfarer alle bedriftens data - e-post, databaser, dokumenter - samtidig.

Fasts nye søkesystem saumfarer alle bedriftens data - e-post, databaser, dokumenter - samtidig.

I dag Fast Search & Transfer lanserer en stor oppgradering av sitt hovedprodukt, Fast Data Search. Dette er en søkepakke for bedrifter som lar ansatte eller kunder søke i bedriftens informasjon.

Søkepakken er en nedskalert versjon av søkemotoren som Fast laget for Internett. Denne delen av selskapet ble solgt til Overture (Yahoo) i februar i fjor.

Fast Data Search har tidligere latt bedrifter søke gjennom en database eller et sett med Internett-sider. Systemet har latt bedrifter lage nettsider som ansatte og kunder kan bruke til å søke etter dokumenter. Den første kunden, en italiensk bank, bruker systemet til å overvåke og analysere finansdata.

Den nye versjonen av Fast Data Search gjør det mulig å samle og søke på data fra alle datalagre i en bedrift, samtidig. Dette kan omfatte Word-dokumenter, all e-post, eksterne nyhetskilder, kundesystemet, data fra økonomisystemet med mer.

Dette har krevet en massiv omskriving av søkemotoren. Blant annet har Fast lagt inn sikkerhetsfunksjoner, for når så mye data legges inn, må man kunne styre tilgang på person, datakilde eller dokument-nivå.

Jobben har vært så omfattende at Fast-sjef John M. Lervik tror lanseringen er Norges største programvare-lansering.

- Vi har brukt 150-200 millioner kroner og over 150.000 arbeidstimer, forteller Lervik.

En viktig komponent i systemet er evnen til å strukturere tekstdokumenter og nettsider. Fasts system klarer å plukke ut blant annet navn, adresser og bedrift fra alle typer data.

Hvordan Fast-systemet brukes vil variere. En av de enklere måtene er å lage et søkesystem der man kan lete etter for eksempel en person. Fast bruker et eksempel der en ansatt er mistenkt for juks.

Med et klikk kan man nå få de mest relevante dokumenter, epost, eksterne nettsøk og database-poster for denne ansatte hvert sitt vindu.

Ved hvert søkefelt vil de ansatte få opp de fem mest relevante Word-dokumentene og hvor mange dokumenter der navnet er nevnt.

Fordi Fast behandler alle data på samme type, vil ansatte med noen klikk søke, kombinere og eksludere alle typer informasjon. Dermed kan man for eksempel sortere ut alle e-post, dokumenter, data i kundesystemet og fra økonomisystemet der den mistenktes navn er kombinert med kunder som har kjøpt for over 500.000 kroner i 2003.

Hva slags muligheter ansatte eller kunder får til å kombinere og søke, er det bare oppsettet av grensesnittet og rettighetsstyringen som setter. Lervik demonstrer overfor digi.no en prototype på et finansdatasystem som lar deg søke, kombinere og begrense med 300 verdier per selskap.

Truls P. Berg, Fasts nye direktør for forretningsutvikling, trekker frem særlig mulighetene for oversikt og informasjonsjakt som et stort marked for Fast. For etter Enron og Parmalat-skandalen, trenger bedrifter å få bedre oversikt og kunne trekke linjer på tvers av datakilder.

På spørsmål om pris, forteller Berg at en typisk kontrakt vil ligge på rundt 2,5 millioner kroner, men at systemene starter på 1 million kroner.

Til toppen