Fast girer opp med prestasjonslønn

Nesten halvparten av Fast-ansatte får rundt en femtedel av lønnen utbetalt etter hva de presterer.

Norske Fast har prestasjonslønn som en viktig driver i sin lønnspakke. Av de totalt 760 ansatte i det norske selskapet, har 40 prosent rundt en femtedel utbetalt etter hva de presterer, skriver Dagens Næringsliv.

Hvem som inngår i prestasjonslønnssystemet avhenger av kompetanse og ansvarsnivå.

Prestasjonsmålene måles hvert kvartal og hver medarbeider gjennomfører en evalueringssamtale med sin overordnede der de gjennomgår resultater fra de tre foregående måneder og setter mål for de kommende.

IT-konsulenter med kundekontakt måles utfra de mål de selv setter i samarbeid med sin leder og utfra tilbakemeldinger fra kunden.

Ansatte i multinasjonale IT-bedrifter i Norge har en klar fordel i sin prestasjonslønnpolitikk. Det viser en ny forskningsrapport fra Norges Handelshøyskole (NHH), som viser at utenlandske selskaper i stor grad benytter seg av prestasjonslønn.

Land som blant annet Tyskland kan ikke benytte seg av prestasjonslønn, ettersom det har lover som regulerer utenlandske selskapers personalpolitikk.

Til toppen