Fast kjøper produkt og ansatte fra norsk selskap

Fast kjøper produkt og ansatte fra norsk selskap

Fast kjøper norsk teknologi for å kunne konverte og hente enda flere typer data.

Det norske søkemotorselskapet Fast Search & Transfer har kjøpt deler av det norske konsultentselskapet bWise for å styrke sitt eget produkt.

- bWise har utviklet er en serie av teknologiadaptere som gjør det mulig å koble tradisjonelle ETL verktøy til Fasts løsning, sier Torstein Thorsen i Fast til digi.no.

ETL er en forkortelse for Extract, Transform og Load. Det er en prosess innen datavarehus som går ut på å hente ut data fra eksterne kilder, konvertere den til et passende format for så å laste informasjonen inn i datavarehuset.

- De har også utviklet en løsning for data cleansing som gjør det mulig å slå sammen to kunderegistre uten å ha en felles primærnøkkel i databasen, sier Thorsen til digi.no.

Han trekker frem søkenettstedet Sesam som eksempel på et sted der dette er nyttig og hvor de har brukt bWises løsning.

Med denne løsningen klarer systemet å finne ut hva slags informasjon som hører sammen. Hvis man for eksempel søker etter en person så vil den skjønne at en person som heter Einar og som bor i en bestemt leilighet er den samme, selv om han er oppført med et telefonnummer hos Telenor og et hos Netcom. Så istedenfor at han listes opp to ganger i søket, så kommer han en gang med to nummer.

Fast overtar de utviklete produktene og fire av de ansatte. To av disse var med på å starte bWise, mens tredjemann blir igjen i selskapet.

I Fast vil de jobbe i Fasts forskning og utviklingsavdeling i Oslo der de vil fokusere på neste generasjons data access og datacleansing løsning for Fast ESP løsningene.

Til toppen