Fast lever på salg av aksjer

Fast Search & Transfer illustrerer godt hvordan selskapene er avhengig av aksjesalg for å kunne brygge over tiden frem til virksomheten får en positiv kontantstrøm.

Flere av børsens IT-selskaper har allerede offentliggjort emisjonsplaner eller sitter med relativt brede fullmakter til å foreta emisjoner av nye aksjer.

Et av de selskapene som kommer under IT-kategorien, Fast Search & Transfer ASA (FAST), kan komme ut i markedet med en milliardemisjon.

Tidligere har det vært spekulert i Fast-emisjoner opp mot to milliarder kroner. Selskapet hadde i første halvår en negativ kontantstrøm på rundt 12 millioner dollar og en beholdning av kontanter og verdipapirer på rundt 28,5 millioner dollar, hovedsakelig bestående av Lycos-aksjer.

Siden den gang er halvparten av Lycos-aksjen, nå Terra Lycos, solgt for 18 millioner dollar og de resterende er falt til en verdi av rundt 6,8 millioner dollar. I tillegg har selskapet fått inn et tilsvarende beløp ved mindre emisjoner rettet mot Lycos i henhold til tidligere inngåtte avtaler og ved opsjoner innløst av de ansatte.

Selskapet har med andre ord fått inn 36 millioner dollar ved salg og emisjon av aksjer det siste halvåret av 2000.

Med en stabil kostnadsbase og etter hvert økende inntekter, er selskapet i teorien kapitalisert opp til begynnelsen av 2002. I praksis kan kapitalbasen holde mye kortere fordi kostnadene i den oppbyggingsfasen selskapet er inne i vokser mer enn inntektene.

For andre selskaper kan finansieringsbehovet være enda mer påtrengende. Det opprinnelige morselskapet til Fast Search & Transfer, Opticom (OPC), har tidligere løst problemet ved å selge aksjer i nettopp Fast. Opticom hadde ved utgangen av tredje kvartal 2000 en kontantbeholdning på 143 millioner kroner. Samtidig kostnadsførte og aktiverte selskapet utbetalinger som gjorde at selskapet satt med en negativ kontantstrøm på nesten 50 millioner kroner.

Det er imidlertid også et spørsmål om i hvilken grad Opticom er villig til å miste kontrollen i Fast. Det vil ikke være gunstig for noen av selskapene om Opticom selger seg ned i Fast i samme periode som Fast arbeider med en emisjon.

Spørsmålet er hvilke alternativer Opticom har. Hverken Fast eller Opticom har informert markedet om når de skal begynne å tjene penger.

En emisjon i Fast på to milliarder, og uten deltagelse fra Opticom, vil på dagens Fast-kurs bringe Opticoms eierandel ned fra 37 prosent til 27 prosent.

Også andre selskaper kan stå foran offentliggjøring av nye emisjoner på for aksjonærene smertelige kurser. Selskaper som Igroup No ASA (IGR), Telecomputing ASA (TCO), Customax ASA (CMX), Exense ASA (EXE) og StepStone (STP) er alle i en fase hvor emisjon vil kunne være et alternativ for å brygge over underskuddene frem til kontantstrømmen forhåpentligvis blir positiv.

Spesielt kommer selskapene i en likviditetsskvis hvis de, som Stepstone, samtidig med å få pluss i den operative driften ønsker å vokse gjennom oppkjøp. Om det på sikt er gunstigst for aksjonærene å bli vannet ut ved overtagelse betalt med aksjer, eller om det er gunstigere å betale oppkjøpene kontant, vil variere, men oppgjør i aksjer vil ikke belaste likviditeten i selskapene.

Til toppen