Fast på hovedlisten innen 1. desember

Søkemotorselskapet Fast Search & Transfer ASA skal noteres på børsens hovedliste innen 1. desember. Selskapet beslutter ny emisjon og aksjesplitt for å få opp likviditeten.

Fast Search & Transfer ASA blir å finne på børsens hovedliste innen 1. desember i år. Dette har børsstyret besluttet i et møte avholdt i mandag.

Det har tidligere vært en rekke spekulasjoner rundt en mulig børsnotering av Fast Search & Transfer både i Oslo og på Nasdaq-børsen i New York de siste ukene. Foreløpig ser det altså ut til at det kun blir notering i Oslo.

Styret i Fast Search & Transfer er tidligere blitt kritisert for å ha en noe spesiell definisjonen av sommersesongen. Tidligere i år lovte nemlig styret at selskapet ville være på børs i løpet av sommeren. I en senere presisering definerte styret sommeren til å vare ut oktober. Nå ser det ut til at selskapet i hvert fall trenger ut november for å komme på børs.

I en egen generalforsamling tidligere på dagen mandag åpnet også Fast Search & Transfer for en emisjon på inntil 50 prosent av dagens egenkapital. Samtidig besluttet selskapet å øke likviditeten i aksjen gjennom en splitt av en gammel aksje i fem nye aksjer.

Generalforsamlingen åpnet også for å velge Lycos inn i styret ved en utvidelse av styret fra 6 til 8 personer. En av disse nye personene vil komme fra Lycos.

Samtidig besluttet også generalforsamlingen at et utestående honorar til Thomas Weisel Partners skal gjøres opp ved at Thomas Weisel får kjøpe 250.000 aksjer i den forestående emisjonen. Kursen på disse aksjene blir 140 kroner, før splitten, som er den samme kursen som Lycos og Dell kom inn på i desember i fjor.

Til toppen