JUSS OG SAMFUNN

Fast planlegger ny type internettsøkemotor

Dagens søkemotorer finner bare Internett-sider, men Fast planlegger å servere deg informasjon som du i dag bare finner på Gule Sider og andre databaser.

7. jan. 2003 - 08:23
Dagens Internett-søkemotorer lar deg lete etter informasjon i HTML-filer og enkelte andre tekstformater som Word. Skal du finne annen type informasjon, for eksempel telefonnumre, flyrutetider og leksikon-definisjoner, må du finne fram til en eller flere spesialiserte databaser, hvis slike finnes.

Å måtte huske adressen til mange spesialiserte databaser og vertikale søkemotorer mener Fast-sjef John M. Lervik er tungtvint. Han mener at kampen mellom søkemotorene fremover vil stå om hvor mange typer informasjon du de lar deg finne. Lervik kaller dette "universelle søk", altså søk der informasjonen som presenteres trekkes fra mange ulike informasjonskilder og der informasjon fra en gitt kilde kun vises fram dersom det er relevant for det aktuelle søket.

Dermed vil noen søk kunne vise fram informasjon bare fram websider, mens andre vil kunne være en kombinasjon av informasjon fra mange ulike kilder.

- En søkemotor er flink til å lete gjennom store mengder informasjon og plukke ut det beste treffene. En søkemotor burde også skjønne enda bedre hva slags informasjon du er ute etter: Søker du på et personnavn, skal du også få presentert telefonnummer og adresse i tillegg til nettsider der vedkommende er nevnt, poengterer Lervik.


Fast-sjefen tenker ikke bare på å forenkle Internett-brukernes hverdag, den nye søkemotoren vil åpne helt nye annonsemuligheter for Fast. Det globale markedet for elektroniske kataloger og papirkataloger er på hele 18-20 milliarder dollar i året, og det forventes at markedet for målrettet annonsering gjennom internettsøk kommer til å utgjøre omtrent en tredjedel av dette i 2006, opp fra knapt 1,5 milliarder dollar i 2002.

- Internettportaler som Yahoo! og Google er i ferd med å ta opp konkurransen med dagens katalogselskaper, og noen av katalogselskapene som for eksempel Eniro har jo også sine egne internettportaler (kvasir.no, sol.no, etc), understreker Lervik overfor digi.no.

Fast-sjefen mener han ligger godt an fordi hans søkemotor allerede takler databaser.

- Vi må skape store samlinger med informasjon som brukerne ønsker, sier Lervik til digi.no. Han indikerer at Fast både vil få betalt og betale for å skaffe innhold til søkemotoren. I de fleste tilfeller vil bedriftene, dvs annonsørene, betale, men i noen tilfeller må kanskje også brukerne betale for tilgang på informasjon. Fast håper at for eksempel flyselskap vil betale Fast slik at Internett-brukere finner deres flytider. Det samme gjelder bedrifter som kobler opp varekataloger.

Fast vurderer måter å angripe noen av dagens informasjonsmonopoler på. Findexa, som eier telefonkatalogene, har fram til i dag hatt et tilnærmet monopol på oppslag av telefonnumre. Men telekomselskaper som Telenor eller for eksempel kraftselskapene sitter på mye av den samme informasjonen. Lervik nevner også behov for å kunne slå opp i leksikon og kart.

Mulighetene for å selge annonser på slike oppslag blir også større enn dagens søk etter Internett-sider. Søker du på et kart, kan man med Fasts teknologi automatisk presentere informasjon om overnatting for det relevante geografiske området.

På spørsmål fra digi.no forteller Lervik at Fast nå er i gang med planleggingen av en søketjeneste som lar deg finne mange type fakta. Men når dette skal lanseres, vil han ikke indikere nærmere enn at de vil begynne å introdusere denne typen funksjonalitet "mot slutten av første halvår".

Fast trenger å utvide produktfunksjonaliteten, da det er små marginer på å levere tradisjonelle Internett-søk til portalene og Google er markedsleder. Salget av søkesystemer til bedrifter går tregere på grunn av oppbremsningen i markedet, men trøsten er at det er blitt langt færre konkurrenter.

- Det har vært en solid konsolidering i søkemotormarkedet i løpet av det siste året, og en rekke aktører har forsvunnet eller blitt kjøpt opp, som blant annet da Yahoo! kjøpte Inktomi rett før jul i fjor, påpeker Lervik.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.