FAST samarbeider med NTNU om forskerutdanning

NTNU og Fast Search and Transfer har undertegnet en avtale om faglig samarbeid og forskerutdanning. FAST vil blant annet finansiere et nytt professorat i IKT.

NTNU og Fast Search and Transfer har undertegnet en avtale om faglig samarbeid og forskerutdanning. FAST vil blant annet finansiere et nytt professorat i IKT.

John M. Lervik, som undertegnet avtalen på vegne av Fast Search & Transfer, utfordrer også andre informatikkbedrifter i Norge til å støtte universiteter på liknende måte, selv om han uttalte at en slik støtte egentlig skulle vært unødvendig fordi staten burde sørget for tilstrekkelige ressurser.

FAST har selv sine teknologiske røtter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og flere av selskapets forskere og utviklere er også utdannet derfra.

Lervik opplever at undervisningen og kvaliteten på kandidatene ved NTNU er fullt på høyde med det vi ser internasjonalt, og ser med bekymring på at det er vanskelig å få rekruttert nok lærere innen informasjonsteknologi.

- FAST ønsker derfor å støtte NTNU ved å finansiere et professorat ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, med lønn og andre vilkår som er så attraktive at de beste ønsker å søke seg til NTNU, uttaler Lervik i en pressemelding fra NTNU.

NTNU-rektor Emil Spjøtvoll er stolt av den posisjonen FAST har fått, og er glad for at bedriften tar et samfunnsansvar ved å støtte forskning og undervisning.

Til toppen