Fast samler på doktorer

Mange prater om kompentanse hos de ansatte, men få matcher Fast og John Lervik.

Mange prater om kompentanse hos de ansatte, men få matcher Fast og John Lervik.

Norge har ikke et næringsliv som er rettet mot forskning og utvikling. De fleste studentene som har avlagt doktorgrad blir værende i universitetsmiljøet, skriver Dagens Næringsliv.

Men det finnes unntak. Og IT-bransjen er et godt eksempel.

Ifølge statistikk fra forskningsinstituttet Nifu Step i 2005 starter 62 prosent av teknologiforskere i næringslivet.

Mange har havnet hos det børsnoterte teknologiselskapet Fast Search & Transfer der forsknings- og utviklingsstaben har hele 40 personer med doktorgrad. Fast har engasjert seg gjennom Norges forskningsråd og finansierer for tiden fem stipendiater.

Dette gir trolig Fast førsteplassen. Utenom Telenor ligger også Opera høyt oppe med syv ansatte med doktorgrad.

Kommunikasjonsdirektør Tor Odland i Opera sier det er spisskompetanse som for Opera er den viktigste verdiskaper.

Så skal man da heller ikke glemme at Jon Stephenson von Tetzchner og hans med-gründere har en bakgrunn i Telenor FoU.

For 10 år siden fikk han med seg nettlesere-teknologien og etablerte Opera Software 30. august 1995.

Til toppen