FASTa la Vista

SOL har valgt Fast Search & Transfer til ny leverandør til de nordiske søketjenestene Kvasir og Evreka. AltaVista, som har vært SOLs samarbeidspartner gjennom flere år, vrakes fordi teknologien ifølge SOL "var for dårlig" og fordi AltaVista nå bygger opp en konkurrerende tjeneste.

SOL har valgt Fast Search & Transfer til ny leverandør til de nordiske søketjenestene Kvasir og Evreka. AltaVista, som har vært SOLs samarbeidspartner gjennom flere år, vrakes fordi teknologien ifølge SOL "var for dårlig" og fordi AltaVista nå bygger opp en konkurrerende tjeneste.

Internettselskapet Scandinavia Online (SOL) har valgt Fast Search & Transfer (FAST) til ny leverandør av søketeknologi for sine nordiske portaler.

Avtalen, som ble undertegnet fredag, skal forbedre søketjenestene til SOL (Kvasir i Norge og Danmark og Evreka i Sverige), og åpner for bruk av tjenestene i andre europeiske land.

Samarbeidspartneren gjennom flere år, AltaVista, vrakes, og må dermed si "Hasta la Vista" til en av Europas mest prestisjetunge kontrakter innen dette området, skriver SOL i en pressemelding.

Det har lenge vært klart at SOL ønsket å oppgradere søketjenestene i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet har høye ambisjoner med sine søketjenester, og skal levere raskeste søk med best relevans og bredde, samt befeste posisjonen som markedsleder i Norden.

- Sett i lys av disse målsetningene ble teknologien vi hadde rett og slett for dårlig, forteller portalsjef i SOL, Stig A. Waagbø, og legger til at man heller ikke likte at leverandøren, AltaVista, selv bygger opp en konkurrerende tjeneste.

- Fast fokuserer på å være teknologi-leverandør, og vil ikke markedsføre egne søketjenester i konkurranse med portaler, fortsetter han.

De siste månedene har det vært gjennomført en omfattende prosess hos SOL for å velge ny leverandør av teknologi til søkemotoren i Kvasir. Selskapet har gjennomgått alle de største leverandører over hele verden. I tillegg er det gjennomført blindtester med fokusgrupper, som del av den kvalitative vurdering.

- Vi har gått meget grundig til verks, og vurdert selskap i Silicon Valley, i Boston og i Europa, forteller Waagbø. De selskapene SOL har vurdert er Fast, Inktomi, Direct Hit, Google, Northern Light, og AltaVista.

- Litt morsomt at vi etter å ha vært verden rundt ender opp med et Oslo-basert selskap.

Waagbø sier i et intervju med digi.no at kontrakten er den største i Europa når det gjelder volum. Han understreker at det utføres flere søk på SOLs tre søkeportaler enn det Yahoo! har i Europa.

Kvasir og Evreka har til sammen i underkant av to millioner søk per dag. Svenskene har størst trafikk, nordmennene kommer like etter og i Danmark er det ganske lite.

Hovedgrunnen til at AltaVista ble vraket var at teknologien ikke holdt mål. - Det var dårlig relevans på søkene. Programvaren AltaVista Search Intranet ga håpløse søkeresultater, påstår Waagbø overfor digi.no.

Han legger til at det nå ser ut som AltaVista sakker akterut i den teknologiske utviklingen.

Den nye avtalen med Fast innebærer at SOL får bruke Fast sin egen programvare for å lage et best mulig søk på nordisk innhold.

- Den "crawler" dypt, hurtig og ofte på alle nordiske nettsider, og vi tror vi skal få med oss "alt", fortsetter Waagbø.

En annen grunn til partnerbyttet er ifølge Waagbø at AltaVista konkurrerer direkte mot SOLs egne søkeportaler. Altavista.se ble lansert rett før jul, og Altavista.no er på trappene.

Fast gikk av med seieren på grunn av teknologien og det faktum at selskapet ikke planlegger konkurrerende tjenester.

- Det er naturligvis en fordel at de er norske, men det er mer en "positiv spin-off" enn en direkte årsak til at vi valgte Fast, sier Waagbø.

Han legger til at Fast ikke var klare da SOL begynte å saumfare terrenget. - Fast kom med i tolvte time, sier Waagbø.

I tillegg til eksisterende søketjenester er det et betydelig potensial i avtalen i takt med SOLs ekspansjonsplaner.

- SOL er allerede en stor aktør i europeisk målestokk, og da sier det seg selv at dette er en attraktiv partner for oss, uttaler teknologidirektør hos Fast, John M. Lervik i pressemeldingen.

digi.no følger opp saken.

Til toppen