Fastholder at Gates må velge mellom Windows og Office

USAs justisdepartement har opprettholdt sitt forslag om todeling av Microsoft. Ballmer og Gates får bare aksjer i én "Baby Bill", mens Paul Allen tillates en andel i begge.

I forrige uke antydet dommeren at en tredeling av Microsoft kunne vært mer ønskelig enn den todelingen justisdepartementet og 17 delstater gikk inn for i sin innstilling om straffetiltak. Han påla dem å utarbeide en ny innstilling på grunnlag av høringen som ble gjennomført onsdag.

Fredag ble den nye innstillingen fra justisdepartementet og delstatene offentliggjort. Den opprettholder hovedtrekkene i den første innstillingen. Endringene oppfattes å være av teknisk art, ifølge amerikanske medier som har bedt juridiske eksperter uttale seg. Definisjonen av "spesielle aksjonærer" er endret slik at den bare omfatter Bill Gates og Steve Ballmer, slik at Paul Allen faller utenom. Det betyr at Gates og Ballmer, i motsetning til Allen, ikke får lov til å ha aksjer i begge "Baby Bill"-selskapene. Fristen fra endelig dom til iverksettelse av oppdelingsprosessen er utvidet fra 30 til 90 dager.

Microsoft skulle opprinnelig komme med et svar på den nye innstillingen innen 48 timer, det vil si søndag kveld. Nå heter det at denne fristen er utsatt til onsdag ettermiddag, Washington DC-tid.

Selskapets talsperson Jim Cullinan stemplet den nye innstillingen som "uten overraskelser", og gjentok at oppdelingsplanen er "overdreven og uberettiget".

Dommeren ventes å komme med sin endelige avgjørelse innen fredag. Deretter vil Microsoft anke. Når anken er levert, har myndighetene en frist på 15 dager til å levere en anmodning om forsert behandling. Tas denne til følge, kan anken gå direkte til høyesterett i stedet for å gå veien om den vanlige ankeinstansen, der Microsoft tidligere har fått medhold mot dommeren i den aktuelle saken.

Les også:


Dommeren antyder at Microsoft bør deles i tre
Microsoft bør heller dømmes til samfunnstjeneste
Dramatisk før avgjørende runde i Microsoft-saken
Microsoft foreslår image-forbedrende straff
Apple-avhopper skal bedre Microsofts image
Slik ønsker Microsoft å straffes
Microsoft: - Urimelig regulering og et tilbakeslag for USAs økonomi
USA vil splitte Microsoft
Microsoft forsvarer seg med massiv markedskampanje
Mer effektivt å dele Microsoft enn å regulere det

Til toppen