Fastholder vern av anonyme debattanter

Skitkastere på nett kan ikke tvinges til å oppgi sin identitet, sier en domstol i USA.

Fastholder vern av anonyme debattanter

Skitkastere på nett kan ikke tvinges til å oppgi sin identitet, sier en domstol i USA.

Injurierende og sårende uttalelser i nettdebatter er et aktuelt tema i samfunnsdebatten i mange land.

I går ble det kjent at et lite norsk programvareselskap, K-Soft, tapte et søksmål mot fire enkeltpersoner som hadde stemplet selskapets virksomhet som «svindel». Retten kom frem til at de saksøkte er beskyttet av artikkel 10 i Den europeiske menneskeretts­konvensjonen, og at vilkårene for å idømme K-Soft oppreising etter skadeerstatningsloven ikke er tilstede. K-Soft ble selv dømt til å dekke de saksøktes saksomkostninger.

    Les også:

Vernet om retten til frimodige ytringer på nettet ble i går også styrket i en kjennelse i USA. Mens K-Soft-saken gjaldt ytringer gitt under fullt navn, verner den amerikanske saken om ytringer lagt ut anonymt.

Utgangspunktet for saken i USA var at tidligere toppsjef og styreleder Lisa Krinsky i SFBC International hadde sett seg lei på vedvarende kritikk mot henne i diskusjonsforumet Yahoo Finance. Hun gikk til sak for å få oppgitt identitetene bak ti ulike dekknavn.

Krinsky vant første runde. I går tapte hun da en av de anonyme, «Doe 6», fikk medhold i en ankeinstans i at retten til anonyme ytringer på Internett er vernet av formuleringer i tillegg 1 («First Amendment») til USAs grunnlov. Retten konstaterte at Doe 6 hadde ytret seg på en måte som «utvilsomt er støtende og nedverdigende». Ytringene kan likevel ikke oppfattes som påstander om faktiske forhold, og kan følgelig ikke oppfattes som injurierende eller ærekrenkende, heter det i kjennelsen.

Anonyme ytringer på Yahoo Finance spiller en viss rolle i amerikansk næringsliv.

I fjor ble det for eksempel kjent at toppsjef John Mackey i den «alternative» supermarkedkjeden Whole Foods gjennom åtte år – fra 1999 til 2006 – hadde brukt dekknavnet «Rahodeb» til å rakke ned på hovedkonkurrenten Wild Oats. Forholdet ble avslørt da konkurransemyndigheten FTC (Federal Trade Commission) gransket Whole Foods’ oppkjøp av Wild Oats for 565 millioner dollar.

Rahodeb framstilte seg selv som en betydelig aksjonær i Whole Foods og uttrykte stor beundring for toppsjefen Mackey. Innleggene spekulerte i at Wild Oats ville gå konk og snart legge seg selv ut for salg.

Avsløringen gjorde at USAs kredittilsyn, SEC, iverksatte en uformell granskning. I en uttalelse til Wall Street Journal sa tidligere SEC-sjef Harvey Pitt at det i seg selv ikke er ulovlig for en administrerende direktør å opptre anonymt i offentlige debatter for å rose sitt eget selskap.

– Det er klart at han prøver å påvirke folk og aksjekursen. Dersom det han skriver er unøyaktig eller består av selektive avsløringer, vil det være i strid med loven, sa Pitt.

Mackey forsvarte seg, blant annet med at han alltid hadde holdt seg strengt til informasjon som var offentlig tilgjengelig mens han debatterte anonymt. SECs granskning av debattanten førte ikke til noe spesielt. FTC måtte også til slutt godkjenne Whole Foods’ kjøp av Wild Oats.

Ifølge New York Times heter det «sock puppeting» – en «sock puppet» er en fingerdokke – når man opptrer under falsk identitet i nettdebatter for å forsvare eller støtte seg selv, sine allierte eller sin organisasjon.

Den profilerte venture-kapitalisten og bloggeren (se Infectious Greed) Paul Kedrosky sier til avisen at stadig flere forretningsfolk bruker fingerdokker aktivt, og at fenomenet er langt mer utbredt enn noen vil innrømme.

Det har også vært avslørt tilfeller der politiske ledere og profilerte journalister opptrer under falsk identitet i nettdebatter for å forsvare seg selv og sverte sine motstandere.

Fingerdokken til republikaneren Tad Fortado ble avslørt da den opptrådte på blogger til det demokratiske partiet før kongressvalget i 2006. Fortado fikk sparken fra sin jobb i valgkampen til representanten Charles Bass i New Hampshire. Skandalen bidro til at Bass ikke ble gjenvalgt.

Los Angeles Times-reporter Michael A. Hiltzik ble avslørt i april 2006 da han «fingerdokket» på andre blogger under feider med lesere: Som straff ble hans egen blogg stanset. I november samme år ble kulturkritiker Lee Siegel i magasinet New Republic permittert etter anonyme innlegg i debatten på sin egen blogg.

Til toppen