Fastlåst patentstrid i EU

Ministerrådet avviste parlamentets syn på programvarepatenter, og kranglet innbyrdes om andre patentregler.

Ministerrådet avviste parlamentets syn på programvarepatenter, og kranglet innbyrdes om andre patentregler.

I går avsluttet EUs ministerråd et to dagers møte om patentordninger. Møtet skulle både vedta et direktiv om patenter på programvare, og en ny EU-ordning for alle slags patenter.

Kollisjonskurs med EU-parlamentet

Når det gjelder programvarepatenter fikk møtet det forventede utfallet: Ministerrådet vedtok en ordning som er tilnærmet identisk med det forslaget som EU-parlamentet slaktet i fjor høst. Vedtaket i ministerrådet avviser kontant alle endringene som parlamentet vedtok, og innfører tilnærmet amerikanske regler for programvarepatenter.

    Les også:

Hovedforskjellen mellom ministerrådets vedtak og gjeldende amerikansk praksis skal ifølge Wall Street Journal være at EU-ministrene ikke vil tillate patentering av rene forretningsmetoder for e-handel. Patentet til Amazon.com som beskytter «one-click shopping», kan altså ikke forsvares i Europa, selv med ministerrådets opplegg.

Ministerrådets vedtak er ikke endelig. Ifølge regelverket må EU-parlamentet behandle patentdirektivet en gang til. Det vil antakelig skje i september. Hvis parlamentet opprettholder sitt opprinnelige vedtak, går direktivet tilbake til ministerrådet. Dersom ministrene stadig ikke gir seg, vil det opprettes en voldgiftskomité som vil få seks uker på seg til å utforme en endelig avgjørelse.

Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), som har spilt en ledende rolle i arbeidet som førte fram til vedtaket i EU-parlamentet med høyere terskel for programvarepatentering og bedre ordninger for små og mellomstore bedrifter, sier til ZDNet UK at de er forholdsvis pessimistiske med tanke på utviklingen framover.

Felles EU-patentordning kollapset

I mange år har EU forhandlet om en all-europeisk ordning for patenter, med blant annet felles regler for patentsøknader og et eget EU-patentkontor. EU-kommisjonen hadde arbeidet fram et kompromiss som skulle endelig godkjennes mandag og tirsdag. Det ble oppnådd politisk enighet om ordningen i mars i fjor, men i november dukket det opp uenighet om språk og oversettelse. Når det nå skulle fattes et vedtak, endte det hele i kaos.

Ifølge nettmagasinet EUpolitix.com sto Tyskland og Spania steilt mot hverandre på spørsmål knyttet til antall språk patenter skal oversettes til, til tidsfrister for oversettelse av patentsøknader, og til regler for å behandle uoverensstemmelser som følge av eventuelle oversettelsesfeil.

Med mindre det fremmes nye forslag, er det fare for at hele tanken om felles EU-ordning for patenter legges på is.

Det irske presidentskapet i EU hadde satset stort på å lose patentsaken gjennom ministerrådet, og uttalte tidligere i år at den var den avgjørende milepælen i «Lisboa-prosessen» som skal gjøre EU til verdens mest konkurransedyktige økonomi innen 2010.

Til toppen