Fastpris for ivrige mobilbrukere

NetCom tilbyr nye abonnementer uten måneds- og oppstartavgift for private som ringer mye.

Den norske mobilabonnementfloraen fikk et nytt tilvekst i dag med lanseringen av NetCom «Plenty». Dette abonnementet skal bare tilbys uavhengig av kjøp av mobiltelefon, og er følgelig uten bindingstid. Målgruppen er privatkunder som ringer mye.

Det nye abonnementet innebærer en fastprisavtale for et bestemt antall ringeminutter per måned. For 400 kroner får du 500 minutters ringetid – 16 minutter per dag. For 750 kroner får du 1000 minutters ringetid. Det er alt du betaler, det er verken månedsavgift eller oppstartavgift for samtaler. Forbruk utover de forhåndsbetalte minuttene koster 0,89 kroner per minutt og 0,59 kroner i samtaleoppstart, altså det samme som ActiveTalk-abonnementet. Inntil én måneds ubrukt ringetid kan overføres til påfølgende måned.

NetCom påstår at Plenty blir Norges billigste mobilabonnement for dem som ringer mer enn 12 minutter om dagen, og at «flere hundre tusen norske mobilbrukere vil dermed kunne redusere sine mobilutgifter betydelig.»

Administrerende direktør Barbara Thoralfsson i NetCom viser til at tilsvarende fastprisavtaler har blitt svært populære i mange europeiske land.

Til toppen