Fasts nye søkemotor kan også rydde i data

Fast satset på søk, men nå kommer det en bonus: Søkemotoren kan også rydde i datasamlinger.

Fast satset på søk, men nå kommer det en bonus: Søkemotoren kan også rydde i datasamlinger.

På fredag lanserer Fast sin nye søkepakke, Fast ESP 5.0. De fleste nyhetene i den nye versjonen er hemmelig, men digi.no har fått en gjennomgang av et viktig tillegg.

Tillegget heter «ETL ++» og representerer et helt nytt marked for Fast. ETL står for

«Extracting, Transforming and Loading», men betyr på vanlig norsk dataopprydding.

Dette er en egen bransjen som har eksistert lenge, men Fast angriper dataopprydding med sin søkemotor. Fordi Fast kan søke og finne både like data og ganske like data, kan søkemotoren brukes til å gå gjennom en lang rekke databaser og datakilder. Målet er å finne poster som skal slås sammen og så sortere ut hva som skal stå i den nye posten. Dette er aktuelt når for eksempel man skal rydde opp i og slå sammen kunderegistre.

Enkelte kunder av Fast allerede begynt å bruke selskapet søkemotor til dataopprydding, men Fasts nye tillegg forenkler metodene vesentlig. ETL++ tillegget gir en rekke klikk-og-pek-verktøy for å koble opp, sortere og velge på en enkel måte (bildet under).

Med ETL++ på plass skal Fast starte markedsføring og salg mot ETL-markedet.

– Dette er et gjennombrudd for Fast som åpner et nytt marked, forteller Fast-sjef John M. Lervik til digi.no. – Vi kan med intelligent teknikk tolke forskjellige stavemåter og versjoner av for eksempel et selskapsnavn og slå sammen data som ligger under hver av dem. ETL++ kan også gjøre søk på Internett for å sammenligne med offentlige datakilder.

Lervik påstår at Fast gir et langt enklere og billigere verktøy for datakonsolidering enn hva tradisjonelle verktøy gjør.

Lervik understreker behovet for sin teknikk med et søk på Internett på artisten Britney Spears som avdekker mer enn 350 forskjellige stavemåter av navnet hennes. Disse oppføringene vil Fasts nye ESP 5.0 kunne slå sammen til en oppføring.

Et annet tenkt eksempel er en sammenslåing av data hos Hydro. Et søk over en rekke databaser finner alle dataposter lagret under forskjellige Hydro-navn. Fasts ETL-tillegg kan så gjøre en ny analyse på dataene som ligger under hvert navn og finne duplikater og uenigheter.

Lervik påpeker også at Fasts søkemotor stadig oftere brukes til å sikre datakvalitetet på en annen måte. IT-sjefer som er usikre om hva som ligger på alle deres servere kan gjøre søk etter sensitive dokumenter eller stikkord, for eksempel på tvers av både interne servere og Internett-servere.

Til toppen