Fattige skolebarn kan håpe på nytt Microsoft-forlik

Etter forliket med myndighetene i den store monopolsaken, prøver Microsoft å løse en rekke private søksmål i minnelighet. Vinneren kan bli det offentlige skoleverket.

Næringslivsavisen Wall Street Journal skriver i dag at Microsoft Corporation forsøksvis har gått med på et femårig prosjekt som innebærer at selskapet vil tilby programvare og datautstyr til over 14.000 av USAs fattigste skoler. Utspillet er ment å skulle blidgjøre de private saksøkerne som har reist felles antitrustsak mot Microsoft, skriver avisen.

Flere detaljer rundt forliket var fremdeles under utarbeidelse mandag kveld, amerikansk tid, men Microsofts kostnader i saken anslås til rundt 1,1 milliard dollar. I tillegg kommer andre bidrag til bl.a. support og opplæring, blant for å gjøre lærerne og skolene mer selvhjulpne i forhold til IT-utstyr. For Microsoft er uansett dette småpenger: Selskapet har i skrivende stund over 36 milliarder dollar i kontanter.

Microsoft er saksøkt for å ha misbrukt sin markedsmakt ved å overfakturere millioner av datakjøpende kunder. Utkastet til forlik, som ifølge Wall Street Journal ble meislet ut i Redmond sist helg, må først godkjennes av statsadvokat J. Frederick Motz i Baltimore, som dirigerer massesøksmålet.

Mange av de private søksmålene som ble reist i kjølvannet av myndighetenes antitrust-søksmål i 1998, ble avvist fordi de fleste kjøpere av nye PC-er bare var indirekte kjøpere av Windows operativsystem. Dermed kunne de ikke reise sak i mange stater. En rekke gjenstående søksmål ble derfor samlet i et massesøksmål, som nå altså håndteres av dommer Motz. Microsoft var innstilt på å ta opp kampen mot saksøkerne, selv etter at selskapet tapte første runde mot myndighetene.

Det overraskende forslaget til løsning kom fra en av saksøkernes advokater, Michael Hausfeld, som konkluderte med at hvert medlem i massesøksmålet mot Microsoft (alt i alt rundt 65 millioner PC-kjøpere totalt) trolig ville motta knappe ti dollar dersom de vant frem i en rettssak. Det ville være mindre enn det det koster å identifisere alle deltakerne i massesøksmålet og sende ut sjekken i posten. Det vil si at det meste av et eventuelt erstatningsbeløp fra Microsoft ville gå med i det store sluket - hovedsakelig til administrative kostnader og advokathonorarer.

Det er motstand mot forliksskissen i California, begrunnet med mangelfulle tiltak for å korrigere Microsofts monopolistiske virksomhet, men dommer Motz har myndighet til å avgjøre saken på egen hånd. Han ventes å presentere en plan for videre fremdrift i saken i Baltimore neste tirsdag.

Til toppen