FBI brukte tastetrykkopptaker mot gangster

FBI tappet kryptert informasjon på PC-en til Nicodemo S. Scarfo ved å avlytte tastaturet han skrev på. Personvernaktivister reagerer med avsky.

FBI tappet kryptert informasjon på PC-en til Nicodemo S. Scarfo ved å avlytte tastaturet han skrev på. Personvernaktivister reagerer med avsky.

Historien er avdekket av krimreporter George Anastasia i Philadelphia Inquirer, kjent for sine artikler om den lokale mafiaen gjennom mange år.
Følg denne linken for nettsteder om mafiaen:

Nicodemo S. Scarfo er sønn av den tidligere sjefen for mafiaen i Philadelphia og Atlantic City, Nicodemo "Little Nicky" Scarfo, som regjerte fra 1981 til 1991 og skal ha gitt ordre til et trettitalls mord. Scarfo den eldre fikk livstidsdom etter en etterforskning der FBI rekrutterte minst fem av hans nærmeste som informanter. Dommen i 1991 utløste et nytt voldsoppgjør i Philadelphia-"familien", der også Scarfo junior ble hardt såret.

FBI mistenkte Scarfo junior for flere ulovlige forhold. Under etterforskningen installerte de en innretning i Scarfos PC som gjorde det mulig for dem å gjøre opptak av samtlige tastetrykk på maskinen. Scarfo junior er kjent som datakyndig. I januar 1999 fikk han beslaglagt en stasjonær PC med krypterte filer som politiet ikke greide å lese. Tastetrykkopptakeren skal ha blitt installert i hans stasjonære PC noen måneder senere, og gjorde det mulig for FBI å fange opp passord og koder som ble brukt til å kryptere filer. Scarfo nyttet det populære krypteringsprogrammet PGP fra Network Associates.

Anastasia kom på sporet av FBIs bruk av tastetrykkopptak i forbindelse med innledningen til en rettssak der Scarfo anklages for delaktighet i ulovlige pengetransaksjoner. FBI vil ikke kommentere forholdet. Påtalemyndighetene nøyer seg med å si at de antar at FBIs overvåkningsmetoder vil gjøres til gjenstand for egne rettsdrøftinger i forkant av selve rettssaken.

Scarfos advokat gjennom mange år, David Manno, mener FBI bør hindres fra å bruke bevismateriale som er samlet ved hjelp av tastetrykkopptakeren. Det juridiske argumentet er at apparatet ble installert under en ransaking, og at ransakingstillatelsen ikke omfattet installasjon av avlyttingsutstyr. Manno erkjenner at prosedyren som skal følges for installasjon av avlyttingsutstyr gjelder telefonlinjer og romavlytting, og at tastetrykkopptak ikke er dekket av formuleringene. Manno er siden tatt av saken fordi en annen av hans klienter er innkalt som vitne for påtalemyndighetene.

I tillatelsen FBI fikk til å ransake Scarfos kontor, slås det fast at det ikke kan installeres avlyttingsutstyr. Derimot gis det eksplisitt tillatelse til å installere programvare og/eller maskinvare som kan gjøre opptak av tastetrykkene på Scarfos PC.

David Sobel i Electronic Privacy Information Center (EPIC) sier til avisa at dette er første tilfelle han kjenner til av tastaturavlytting. Han er svært skeptisk til at tastaturavlytting, som gir full tilgang til absolutt alt som tastes inn på en PC, også helt personlige ytringer som det ikke ville vært anledning til å gjøre opptak av dersom det hadde dreid seg om godkjent telefonavlytting, ikke er bedre regulert i lovverket. Han setter tastaturavlytting i bås med Carnivore, e-postavlyttingssystemet som nå er under granskning.

De fleste kommersielt tilgjengelig tastetrykkopptakere består av programvare. New Zealand-selskapet KeyGhost Ltd tilbyr apparatet som er avbildet øverst i denne artikkelen, med innebygget batteri og prosessor, og egen programvare for å sende opptak til gitte adresser på nettet. KeyGhost selger også tastaturer med opptaksbrikken og batteriet innebygget. Avanserte avlyttingsbrikker skal kunne gjøre opptak av opptil 32 millioner tastetrykk.

Til toppen