FBI diskuterer piratkopiering med Kina

FBI tar sikte på et stadig nærmere samarbeid med kinesiske myndigheter mot piratkopiering.

I en pressebriefing for amerikansk presse, gjorde FBIs ansvarlig for datakriminalitet, Louis Reigel, også rede for arbeidet med å bekjempe piratkopiering i Kina. I briefingen kom han ellers blant annet inn på terrororganisasjonenes evne til å gjennomføre lammende IT-angrep.

    Les også:

Reigel sa han tok sikte på å utvikle et langsiktig samarbeid, fordi problemene stikker dypt, og trass i framgang på en rekke felter, lar de seg ikke løse på kort tid.

Han hadde et møte med kinesiske sikkerhetsmyndigheter på topp nivå i november, og har planer om nye møter i januar. Det er mulig også EU trekkes inn i dette arbeidet, sa Reigel. Samtidig pågår tilsvarende samtaler med myndigheter i Russland.

Til toppen