FBI diskuterer piratkopiering med Kina

FBI tar sikte på et stadig nærmere samarbeid med kinesiske myndigheter mot piratkopiering.

FBI tar sikte på et stadig nærmere samarbeid med kinesiske myndigheter mot piratkopiering.

I en pressebriefing for amerikansk presse, gjorde FBIs ansvarlig for datakriminalitet, Louis Reigel, også rede for arbeidet med å bekjempe piratkopiering i Kina. I briefingen kom han ellers blant annet inn på terrororganisasjonenes evne til å gjennomføre lammende IT-angrep.

    Les også:

Reigel sa han tok sikte på å utvikle et langsiktig samarbeid, fordi problemene stikker dypt, og trass i framgang på en rekke felter, lar de seg ikke løse på kort tid.

Han hadde et møte med kinesiske sikkerhetsmyndigheter på topp nivå i november, og har planer om nye møter i januar. Det er mulig også EU trekkes inn i dette arbeidet, sa Reigel. Samtidig pågår tilsvarende samtaler med myndigheter i Russland.

Til toppen